2017. aasta Voldemar Jaanbergi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2017. aasta Voldemar Jaanbergi stipendium

2017. aasta Voldemar Jaanbergi stipendiumi pälvisid:

Uku Varbalne, majandusteaduse õppekava 4. aasta doktorant
Sven-Kristjan Borman, majandusteaduse õppekava 4. aasta doktorant
Anni Pähna, ettevõtluse ja tehnoloogiajuhtimise õppekava 2. aasta magistrant
Anoosha Khadija Zahid, matemaatilise majandusteaduse õppekava 1. aasta magistrant
Irina Martyanova, matemaatilise majandusteaduse õppekava 1. aasta magistrant

Stipendiumi kirjeldus:

Mälestusfondi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistrante, doktorante, teadureid ja õppejõude, et kasvatada tugev akadeemiline järelkasv Eesti majandusteadusele.

Stipendiumite arv ja suurus:

Viis 2000 euro suurust stipendiumit

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistrandid, doktorandid ja doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastased teadurid ja õppejõud.

Stipendiumi määramisel võetakse aluseks taotleja õppeedukus (magistrandid, doktorandid), erialane tulemuslikkus ning ühiskondlik tegevus.

Kandideerimiseks esita:

Elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust).

Taotlemise tähtaeg:

1. november 2017 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Detsembri alguses toimuval TÜ sihtasutuse sügissemestri stipendiaatide vastuvõtul. Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.

Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Linno)