2017. aasta Tartu Raefondi stipendiumid — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2017. aasta Tartu Raefondi stipendiumid

2017. aasta Tartu Raefondi stipendiumi pälvisid järgmised üliõpilased:

Ann Siiman, eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava 4. aasta doktorant;
Immanuel Volkonski, religiooniuuringute õppekava 2. aasta magistrant;
Kristjan Kalam, materjaliteaduse õppekava 2. aasta doktorant;
Holger Virro, geograafia õppekava 2. aasta magistrant;
Kaspar Plaat, arstiteaduse õppekava 2. aasta üliõpilane;
Johannes Pärtel Truusalu, arstiteaduse õppekava 5. aasta üliõpilane;
Eva Sikemäe, põhikooli mitme aine õpetaja 2. aasta magistrant;
Maarja Sõrmus, põhikooli mitme aine õpetaja 2. aasta magistrant;
Anastasiia Babash, filosoofia õppekava 2. aasta magistrant.

Stipendiumi kirjeldus:

Raefond on asutatud 1997. aastal Tartu linnavalitsuse poolt eesmärgiga toetada Tartust pärit üliõpilasi ja Tartuga seotud teadus-, õppe- ja arendustööd.

Stipendiumite arv ja suurus:

Üheksa 700 euro suurust stipendiumi (sh vähemalt üks stipendium välisüliõpilasele)

Kandideerimise nõuded:

Kandideerida saavad Tartust pärit (aluseks sissekirjutus rahvastikuregistri järgi) edukad (õppetaseme kaalutud keskmine hinne üle positiivsete tulemuste vähemalt 4,0) Tartu Ülikooli üliõpilased kõigil õppetasemetel. Stipendiumi saab taotleda alates kolmandast semestrist (bakalaureusetaseme ja rakenduskõrgharidusõppe üliõpilaste puhul).

Stipendiumi määramisel arvestatakse eeskätt õppetöö tulemusi, aga ka tegevust, mis on seotud Tartu linna ja Tartu ülikooliga väljaspool õppetööd.

Kandideerimiseks esita:

Elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust).

Taotlemise tähtaeg:

1. november 2017 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Detsembri alguses toimuval TÜ sihtasutuse sügissemestri stipendiaatide vastuvõtul. Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.

Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Linno)