2017. aasta Riigi Kinnisvara AS (RKAS) stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2017. aasta Riigi Kinnisvara AS (RKAS) stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Stipendium on loodud aitamaks kaasa üliõpilaste õppimismotivatsioonile ja akadeemilise personali järelkasvule.

Taotleja uurimistöö teema peab olema seotud järgmiste valdkondadega: teadmispõhine ehitus, hoonete keskkonnamõju, sisekliima ja tööviljakus, hoone ja linn ning töökeskkonna haldamine.

 Magistriõppe üliõpilaste stipendiumi suurus 1620 eurot ning doktoriõppe üliõpilaste stipendiumi suurus on 2430 eurot. Stipendiumite arvu otsustab komisjon.

RKAS stipendium magistriõppe üliõpilastele

Stipendiumite arv ja suurus:

Stipendiumi suurus on 1620 eurot. Stipendiumite arvu otsustab komisjon.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli magistritaseme üliõpilased, kes vastavad alljärgnevatele eeldustele:
a. uurimistöö teema on seotud järgmiste valdkondadega: teadmispõhine ehitus, hoonete keskkonnamõju, sisekliima ja tööviljakus, hoone ja linn ning töökeskkonna haldamine;
b. kahe viimase semestri kaalutud keskmine hinne vähemalt 3,5 viie punkti skaalal;
c. soov omandada valitud erialal ülikooliharidus ja teha koostööd RKASiga;
d. aktiivne eluhoiak ja soov pühenduda uuritava valdkonna edasi arendamisele.

Üliõpilane võib tulla välja ka mõne muu ideega, mis ei ole loetelus, kuid on seotud RKASi tegevustega.

Kandideerimiseks esita:

  • elektrooniline taotlus sihtasutuse kodulehe kaudu (sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja juhendava õppejõu soovitust);
  • isiklik avaldus, kus muuhulgas tuleb tuua välja: 1) lõputöö teema ja selle aktuaalsus/uudsus; 2) millist lisaväärtust annab lõputöö Eesti ehitus- või kinnisvarasektorile; 3) põhjus, miks peaks hindamiskomisjon just selle taotluse kasuks otsustama; 4) kas üliõpilane on saanud või taotleb samal õppeastmel ka teisi stipendiume;
  • teadustöö kirjeldus koos probleemipüstituse ja hüpoteesidega, töö juhendaja/kaasjuhendaja nimed ning töö plaanitav valmimise tähtaeg (pdf failina).

Taotlemise tähtaeg:

17. november 2017 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.

Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Linno)

_____________________________________________________________________________________________

RKAS stipendium doktoriõppe üliõpilastele

Stipendiumite arv ja suurus:

Stipendiumi suurus on 2430 eurot. Stipendiumite arvu otsustab komisjon.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli doktoriõppe üliõpilased, kes vastavad alljärgnevatele eeldustele:
a. uurimistöö teema on seotud järgmiste valdkondadega: teadmispõhine ehitus, hoonete keskkonnamõju, sisekliima ja tööviljakus, hoone ja linn ning töökeskkonna haldamine;
b. kahe viimase semestri kaalutud keskmine hinne vähemalt 3,5 viie punkti skaalal;
c. soov omandada valitud erialal ülikooliharidus ja teha koostööd RKASiga;
d. aktiivne eluhoiak ja soov pühenduda uuritava valdkonna edasi arendamisele.

Üliõpilane võib tulla välja ka mõne muu ideega, mis ei ole loetelus, kuid on seotud RKASi tegevustega.

Kandideerimiseks esita:

  • elektrooniline taotlus sihtasutuse kodulehe kaudu (sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja juhendava õppejõu soovitust);
  • isiklik avaldus, kus muuhulgas tuleb tuua välja: 1) lõputöö teema ja selle aktuaalsus/uudsus; 2) millist lisaväärtust annab lõputöö Eesti ehitus- või kinnisvarasektorile; 3) põhjus, miks peaks hindamiskomisjon just selle taotluse kasuks otsustama; 4) kas üliõpilane on saanud või taotleb samal õppeastmel ka teisi stipendiume;
  • teadustöö kirjeldus koos probleemipüstituse ja hüpoteesidega, töö juhendaja/kaasjuhendaja nimed ning töö plaanitav valmimise tähtaeg (pdf failina).

Taotlemise tähtaeg:

17. november 2017 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.

Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Linno)