2017. aasta Reet Montoneni mälestusstipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2017. aasta Reet Montoneni mälestusstipendium

Reet Montoneni mälestusstipendiumi pälvis Kärol Soidla, psühholoogia õppekava 1. aasta doktorant.

Stipendiumi kirjeldus:

Reet Montoneni Mälestusfondi asutasid tema sõbrad ja kolleegid 2008.a. Reeda mälestuse jäädvustamiseks.

Stipendiumi suurus:

Üks 650 euro suurune stipendium

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile saavad kandideerida psühholoogia eriala magistrandid ja doktorandid, kes on spetsialiseerunud või spetsialiseerumas kliinilisele lapsepsühholoogiale.

Stipendiumi määramisel võetakse aluseks taotleja erialane edukus, teadustöö tase (arvestades õppetaset) ning ühiskondlik tegevus.

Kandideerimiseks esita:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust);
  • kuni 2-leheküljeline ülevaade kavandatavast või käsilolevast uurimistööst (lisada taotlusele).

Taotlemise tähtaeg:

1. november 2017 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Detsembri alguses toimuval TÜ sihtasutuse sügissemestri stipendiaatide vastuvõtul. Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.

Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Linno)