2017. aasta Ole Golubjatnikovi mälestusstipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2017. aasta Ole Golubjatnikovi mälestusstipendium

2017. aasta Ole Golubjatnikovi mälestusstipendiumi pälvis Ainar Levandi, biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika õppekava 2. aasta magistrant.

Stipendiumi kirjeldus:

Stipendiumi eesmärgiks on populariseerida meditsiinitehnoloogia (meditsiinifüüsika ja biomeditsiinitehnika) eriala õppimist Tartu Ülikoolis.

Stipendiumi suurus:

Üks 1500 euro suurune stipendium

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumitele on oodatud kandideerima loodus- ja täppisteaduste valdkonna 3. aasta bakalaureuseõppe üliõpilased, kes jätkavad õpinguid järgmisel õppeaastal magistrantuuris biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika erialal ning biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika magistrandid, kes jätkavad doktorantuuris või siirduvad praktikale meditsiinitehnoloogia ettevõttesse.

Stipendiumi määramisel võetakse aluseks taotleja õppeedukus, erialaline edukus, motivatsioon edasiõppimiseks ja tulevikuplaan omandatud teadmiste rakendamiseks Eestis.

Kandideerimiseks esita:

Elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust).

Taotlemise tähtaeg:

1. november 2017 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Detsembri alguses toimuval TÜ sihtasutuse sügissemestri stipendiaatide vastuvõtul. Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.

Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Linno)