2017. aasta Jüri Uluotsa stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2017. aasta Jüri Uluotsa stipendium

2017. aasta Jüri Uluotsa stipendiumi pälvis Karin Visnapuu, TÜ sotsiaalteaduste valdkonna õigusteaduse õppekava 1. aasta doktorant.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumi saavad taotleda Tartu Ülikooli doktorandid või doktorikraadi kaitsnud kuni 41.aastased teadurid ja õppejõud, kelle teadustöö on seotud Eesti riiklusega kõige laiemas tähenduses (riigiõiguse, kohaliku omavalitsuse õiguse, riigiteaduste ning riikluse ja õiguse ajaloo alal).

Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja erialalist edukust, ühiskondlikku aktiivsust, uurimistöö olulisust Eesti jaoks.

Stipendiumi suurus:

Üks 3000 euro suurune stipendium

Kandideerimiseks esita:

 • elektrooniline stipendiumitaotlus (taotlusvorm sisaldab CV, ülevaadet taotleja erialasest ja teaduslikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks);
 • ülevaade plaanitavast teadus- või uurimistööst (taotluse osa);
 • valdkonna dekaani või instituudi juhataja soovitus (taotlusvormi osa);
 • vajadusel vastuvõtva ülikooli või teadusasutuse kinnitus õppima asumise või teadustööga tegelemise kohta.
 • Taotlemise tähtaeg:

  10. november 2017 (k.a)

  Stipendium antakse üle:

  Detsembri alguses toimuval TÜ sihtasutuse sügissemestri stipendiaatide vastuvõtul. Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.

  Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

  Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Linno)