2017. aasta Carl Schmidti teaduspreemia — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2017. aasta Carl Schmidti teaduspreemia

2017. aasta Carl Schmidti teaduspreemia pälvisid:

Kaarina Rein, Tartu Ülikooli raamatukogu teaduskeskuse teadur (750 eurot)
Arvo Tering, Tartu Ülikooli raamatukogu vanemteadur (750 eurot)

Kandideerimise nõuded:

Preemiale on oodatud kandideerima keemia ja meditsiini ajaloo valdkonna uurijad Tartu Ülikoolis, kellel on ilmunud vastavateemaline monograafia või artiklite seeria (eelistatavalt kahe viimase aasta jooksul.

Preemia suurus:

Üks 1500 euro suurune preemia. Teaduspreemiat rahastab Prof. Dr. med R. Stefan Ross.

Kandideerimiseks esita:

Preemia taotlemiseks tuleb sihtasutusele esitada:

  • vabas vormis taotlus;
  • ülevaade erialasest teadustegevusest;
  • monograafia või artiklite seeria (failina või paberjandjal);
  • ingliskeelne lühikokkuvõte uurimistööst (1 lk).
Materjalid palume saata aadressil tysiht@ut.ee või (sise)postiga aadressil Ülikooli 18, 50090 Tartu.

Taotlemise tähtaeg:

1. november 2017 (k.a)

Preemia antakse üle:

Detsembri alguses toimuval TÜ sihtasutuse sügissemestri stipendiaatide vastuvõtul. 

Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Linno)