2017. aasta Arno Mägi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2017. aasta Arno Mägi stipendium

2017. aasta Arno Mägi stipendiumi pälvis Kärt Pormeister, õigusteaduse õppekava 2. aasta doktorant.

Stipendiumi kirjeldus:

Arno Mägi stipendium asutati 1996. aastal eesmärgiga toetada Tartu Ülikooli üliõpilaste õppe- ja teadustööd.

Stipendiumi suurus:

Üks 2000 euro suuruse stipendium

Kandideerimise nõuded:

Stipendium on mõeldud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna üliõpilasele (sh magistrandile või doktorandile), kellel on väljapaistvad tulemused õppe- ja teadustöös.

Taotluses tuleb kirjeldada erialast tegevust (teadustööd, publikatsioonid, ettekanded konverentsidel jms) ning stipendiumi kasutamise eesmärke.

Kandideerimiseks esita:

Elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust).

Taotlemise tähtaeg:

1. november 2017 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Detsembri alguses toimuval TÜ sihtasutuse sügissemestri stipendiaatide vastuvõtul. Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.

Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Linno)