2017. aasta Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti mälestusstipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2017. aasta Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti mälestusstipendium

2017. aasta Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti mälestusstipendiumi pälvisid järgmised üliõpilased:

Sandra Audova, kultuurikorralduse õppekava 3. aasta üliõpilane;
Grete Evert, kasvatusteaduste õppekava 2. aasta magistrant;
Kätlin Kaare, keemia õppekava 2. aasta magistrant;
Carmen Kaljulaid, huvijuht-loovtegevuseõpetaja õppekava 2. aasta üliõpilane;
Liis Konsap, tantsukunsti õppekava 2. aasta üliõpilane;
Diandra Must, loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis õppekava 1. aasta üliõpilane;
Saskia Sadrak, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja õppekava 2. aasta magistrant;
Kata Maria Saluri, etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia õppekava 2. aasta magistrant;
Marta Vadi, füsioteraapia õppekava 2. aasta üliõpilane;
Roman Kasak, ajaloo õppekava 2. aasta üliõpilane;
Anna-Maria Kaseoja, kultuurikorralduse õppekava 1. aasta magistrant.

Stipendiumi kirjeldus:

Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti Mälestusstipendium on asutatud Tartu Ülikooli auliikme Laine Silvere- Panti poolt 1995. aastal oma vanemate ja abikaasa mälestuseks majanduslikku abi vajavate üliõpilaste ja edasiõppijate toetuseks.

Stipendiumite arv ja suurus:

Kaksteist 1500 euro suurust stipendiumi

Kandideerimise nõuded:

Sooviavaldusi stipendiumi saamiseks võivad esitada Tartu Ülikooli üliõpilased ja edasiõppijad nende poolt valitud ülikoolides ülemaailmselt. Stipendiumit saavad taotleda kõikide valdkondade kõigi tasemete eesti soost üliõpilased, kes vajavad majanduslikku abi.

Toetuse andmisel arvestatakse üliõpilase õppeedukust (õppetaseme kaalutud keskmine hinne üle positiivsete tulemuste peaks olema vähemalt 4), kindlaid eesmärke õppe- ja teadustegevuses. Võrdsete kandidaatide puhul eelistatakse naisüliõpilasi.

Kandideerimiseks esita:

Elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust).

1. aasta bakalaureusetaseme üliõpilased võivad soovituskirja paluda ka oma gümnaasiumi õpetajalt ning õppetulemustena läheb arvesse gümnaasiumi hinneteleht, mis tuleks taotlusele lisada.

NB! Taotluses tuleb selgelt vabas vormis lahti kirjutada taotleja majanduslik olukord nii stipendiumile kandideerimise põhjenduse, eelarve kui ka majandusliku hetkeolukorra väljal.

Taotlemise tähtaeg:

1. november 2017 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Detsembri alguses toimuval TÜ sihtasutuse sügissemestri stipendiaatide vastuvõtul. Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.

Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Linno)