2017. aasta Andreas ja Elmerice Traksi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2017. aasta Andreas ja Elmerice Traksi stipendium

2017. aasta Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumi pälvisid:

Helen Zirnask, arstiteaduse õppekava 4. aasta doktorant (1500 eurot)
Annika Liiv, arstiteaduse õppekava 4. aasta üliõpilane (850 eurot)
Kalev Nõupuu, oftalmoloogia õppekava 3. aasta arst-resident (1500 eurot)
Erik Salum, kardioloogia õppekava 5. aasta arst-resident (1000 eurot)
Sandra Victoria Nei, peremeditsiini õppekava 1. aasta arst-resident (1800 eurot)
Paul-Sander Vahi, ortopeedia õppekava 4. aasta arst-resident (1000 eurot)
Mall Eltermaa, arstiteaduse õppekava 2. aasta doktorant (1500 eurot)
Liis Lemsalu, arstiteaduse õppekava 3. aasta doktorant (1500 eurot)
Merili Koppel, õigusteaduse õppekava 2. aasta magistrant (1000 eurot)

Stipendiumi kirjeldus:

Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumi eesmärgiks on toetada eesti soost üliõpilasi, arst-residente ja teadlasi nende õppimisel või enesetäiendamisel USA või Euroopa riikide kõrgemates õppeasutustes.

Stipendiumite arv ja suurus:

Stipendiumideks jagatakse välja kuni 13 500 eurot. Stipendiumite arvu ja suuruse otsustab komisjon.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumi(de)le saavad kandideerida:

  • Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna doktorandid ja magistrandid, kelle õppe- ja teadustöö on seotud arstiteadusega;
  • Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna arst-residendid, kusjuures muudel võrdsetel tingimustel on eelistatud teadustööd tegevad ja eakate meditsiiniga tegelevad arst-residendid;
  • Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna magistrandid ja doktorandid, kelle uurimisvaldkonnaks on riiklik-poliitilised teemad.

Stipendiumi määramisel võetakse aluseks taotleja õppeedukus (magistrandid, doktorandid), motivatsioon edasiõppimiseks ja tulevikuplaan omandatud teadmiste rakendamiseks Eestis. Arvesse võetakse ka taotleja ühiskondlikku tegevust ja aktiivsust üliõpilaskonnas.

Kandideerimiseks esita:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab isikuandmeid, ülevaadet taotleja haridus- ja töökäigust ning ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi taotlemiseks, ülevaadet erialasest teadustegevusest, stipendiumi kasutamise eelarvet, õppejõu soovitust). Täitmata võib jätta taotlusvormi punkti: ‘Kirjeldage enda majanduslikku hetkeolukorda’;
  • vastuvõtva kõrgkooli/teadusasutuse kinnitus või konverentsil osalemise kinnitus (saab lisada elektroonsele taotlusele).

Taotlemise tähtaeg:

1. november 2017 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Detsembri alguses toimuval TÜ sihtasutuse sügissemestri stipendiaatide vastuvõtul. Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.

Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Linno)