Fondid — Tartu Ülikooli Sihtasutus

Fondid

Tagasi
Tartu Ülikooli muuseumi fond
Fondi eemärk on koguda ja vahendada annetusi ning toetusi TÜ muuseumiga seotud ettevõtmistele.
Tartu Ülikooli geoloogia eriala fond
Fondi eesmärk on annetuste ja toetuste kogumine ja vahendamine geoloogia instituudiga seotud ettevõtmistele.
Eesti kõrgema muusikahariduse edendamise fond
Fondi eesmärk on toetada Eesti kõrgemat muusikaharidust ja kõrgema muusikaharidusega tegelevaid üliõpilasi ja üliõpilasorganisatsioone.
Ahti Pae stipendiumi fond
Stipendiumi eesmärk on toetad ajakirjandust, õigusteadust, majandusteadust või sotsiaalteadusi õppivaid üliõpilasi.
Puhk-Mörneri stipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada õigusteaduse ja ajaloo eriala magistrantide ja doktorantide õigusajaloo-alase uurimistööd.
Tartu Ülikooli seitsmenda samba fond
Fond toetab bakalaureuseõppe kahe viimase aasta üliõpilasi, magistrante ja doktorante, kelle õppetöö tulemused ning erialane ja ühiskondlik tegevus on olnud silmapaistvad.
Ruth Käbini stipendiumi fond
Fondi eesmärk on toetada arstiteaduskonna integreeritud üliõpilaste õppe- ja teadustööd, üliõpilaste vahetusprogrammides osalmist ja Eesti Arstitedusüliõpilaste Seltsi rahvusvahelist koostööd.
Voldemar Jaanbergi stipendiumi fond
Fondi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistrantide, doktorantide, noorteadlaste ja õppejõudude õppe- ja teadustööd.
Paul ja Marta Lannuse stipendiumi fond
Fondi eesmärk on geoloogia ja geograafia eriala või Eesti lähiajalugu uurivate üliõpilaste õppe- ja teadustöö toetamine.
Leedu allfond
Välisüliõpilaste fondi Leedu allfond toetab Leedust pärit üliõpilaste õpinguid Tartu Ülikoolis.
Professor Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse tunnustamise fond
Stipendiumi eesmärk on toetada arstiteaduse üliõpilasi, magistrante ja doktorante, kes on andnud olulise panuse meditsiinilise mikrobioloogiaga seotud teadustöösse.
Ole Golubjatnikovi mälestusstipendium
Stipendiumi eesmärk on populariseerida meditsiinitehnoloogia eriala õppimist Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli ühisõppekavadel. 
Peeter Põllu stipendium
Stipendiumi eesmärk on aidata kaasa õpetajakutse tunnustamisele Eesti ühiskonnas ja toetada õpetajakoolituse üliõpilasi nende õppe- ja uurimistöös.
Prof. Atko-Meeme Viru stipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada liikumis ja sporditeaduste alases uurimistöös silmapaistvaid tulemusi saavutanud doktorante, noorteadlasi ja õppejõude.
Andres ja Mari Tarandi stipendiumi fond
Stipendiumi eesmärk on toetada magistriõppe üliõpilasi, kes teevad oma uurimistööd erinevate teadusharude piirialadel.
August Parise stipendiumi fond
Stipendiumi eesmärk on Tartu Ülikooli keemia instituudi, eeskätt keskonnakeemiat õppivate magistrantide õppe- ja teadustöö toetamine.
Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendiumi Fond
Fondi eesmärk on toetada Tartu Ülikoolis eesti rahvuslikke küsimusi või väliseestlust käsitlevat õppe-, teadus- ning ühiskondliku tegevust.
Dr. Leander-Georg Vehiku stipendiumi fond
Stipendiumi eesmärk on toetada õppe- ja teadustöös edukaid Tartu Ülikooli arstiteaduskonna üliõpilasi.
Ernst Jaaksoni mälestusfond
Fondi eesmärk on toetada välismaal kraadiõppes õpinguid või teadusuuringuid jätkavaid eesti rahvusest doktorante, teadureid ja õppejõude, et kasvatada tugev akadeemiline järelkasv Tartu Ülikooli teadlaskonnale.
CWT Estonia AS reisistipendiumi fond
Fondi eemärk on toetada Tartu Ülikooli kõigi valdkondade magistrantide ja doktorantide õppereise.
Eduard ja Eero Raigi mälestusfond
Fondi eemärk on toetada Tartu Ülikoolis õigus- ja majandusteadust õppivaid eesti päritolu üliõpilasti.
Hilda ja Harry Mägi stipendiumi fond
Fondi eesmärk on toetada Eesti rahvusest noorteadlaste ja kraadiõppurite arstiteaduse-alast õpppe- ja teadustööd.
Johannes Voldemar Veski stipendiumi fond
Fondi eesmärk on toetada eesti keelt põhierialana õppivaid üliõpilasi.
Erich Rannu perekonna stipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada majandusteadus-alaste õpinguid Tartu Ülikoolis.
Gustav Teichmülleri stipendiumi fond
Fondi eesmärk on toetada filosoofia eriala üliõpilasi nende õppe- ja teadustöös.
Fred Kudu stipendium
Eesti Kergejõustikuliidu, K-klubi ja korporatsiooni Fraternitas Liviensis loodud stipendiumi eesmärk on anda kergejõustiku edendamist toetavale silmapaistvate õpitulemustega üliõpilasele võimalus pühenduda kergejõustikule ja arendada spordimeisterlikkust.
Laste Kliiniliste Uuringute Fond
Fondi eesmärk on koguda ja vahendada annetusi laste kliiniliste uuringute toetuseks Tartu Ülikooli meditsiinteaduste valdkonnas.
Lennart Meri teadustöö auhinna fond
Fondi eesmärk on tunnustada ja väärtustada Eesti riiki, rahvast, kultuuri või ühiskonda käsitlevat teadustegevust ülikooli akadeemiliste töötajate ning üliõpilaste hulgas ja laiemalt kogu ühiskonnas ning aidata kaasa teadustööde kvaliteedi edendamisele.
Toomas Lapi mälestusfond
Fondi eesmärk on toetada üliõpilasi ja noorteadlasi, kelle uurimisvaldkonnaks on Põhjamaad ja Põhjamaade ilukirjandus.
Karl ja Erika Inno stipendiumi fond
Fondi eesmärk on toetada majandusteaduskonna bakalaureuse- ja magistriõppe finantsharu üliõpilasi.
Reet Montoneni mälestusfond
Fondi eesmärk on toetada kliinilise lapsepsühholoogia valdkonna magistrantide ja doktorantide õppe- ja teadustööd.
Raivo Vare stipendiumi fond
Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli magistri- ja doktoriõppe üliõpilaste teadustööd riigi- ja haldusõiguse valdkonnas.
Lev Vassiljevi mälestusstipendium
Stipendium saavad taotleda Eesti ülikoolide magistrandid ja doktorandid, kes on spetsialiseerunud kartograafia või geoinformaatika valdkonnale või kelle uurimustöös on kartograafilisel kujutusviisil suur roll.
Perekond von Tschishevsky mälestusfond
Stipendium on mõeldud Tartu Ülikooli Pärnu kolledźi edukate üliõpilaste toetamiseks nende õppe- ja teadustöös nii Eesti kui ka teistes maailma ülikoolides.
Professor Olevi Kulli Mälestusfond
Fondi eesmärk on toetada taimede ökofüsioloogia, metsaökoloogia ja ökosüsteemide ökoloogia eriala kõigi tasemete üliõpilaste ja järeldoktorantuuris õppivate noorteadlaste teadustööd.
Heinz Martin Ederma stipendiumi fond
Stipendium on mõeldud orgaanilist peensünteesi õppivale üliõpilasele, magistrandile või doktorandile.
Heidi-Ingrid Maaroosi stipendiumi fond
Stipendiumi eesmärk on toetada kliinilise meditsiini valdkonnas teadustööd tegevate põhiõppe üliõpilaste õppe- ja teadustööd.
Lydia ja Felix Krabi stipendiumi fond
Fondi eesmärk on toetada loodusteaduste erialade (bioloogia, ökoloogia, maateadus ja geoloogia) üliõpilast õppe- ja teadustööd.
Nadia Walteri stipendiumi fond
Fondi eesmärk on toetada arstiteaduse eriala doktorantide ja noorte teadlaste õppe- ja teadustööd.
Voldemar Siimoni mälestusfond
Fondi eesmärk on toetada etnoloogia ja läänemeresoome ning eesti keele eriala üliõpilaste õpinguid. 
Olev ja Talvi Maimetsa stipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada infektsioonhaiguste ja rakubioloogia alast õppe- ja teadustööd Tartu Ülikoolis. 
Perekond Maimetsa stipendium EMTA üliõpilasele
Stipendiumi eesmärk on toetada Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kompositsiooni ja muusika teooria üliõpilaste õppe- ja teadustööd. 
Flory ja Erik Kalve fond
Fondi eesmärk on toetada majandusteaduskonna üliõpilaste ja noorteadlaste teadustööd, edasiõppimist ning enesetäiendamist.
Liisa Kolumbuse mälestusfond
Fondi eesmärk on Eesti päritolu teadlaste ja üliõpilaste arstiteaduslike uuringute ja õpingute toetamine.
Valter Niiluse stipendiumifond
Stipendiumifondi eesmärk on toetada Tartu Ülikoolis läänemeresoome keeli õppivate tudengite ja kraadiõppurite õppe- ja teadustööd ning premeerida selle valdkonnaga tegelevaid teadlasi.
Andreas ja Elmerice Traksi stipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada meditsiiniteaduste valdkonna magistrantide, doktorantide ja arst-residentide ning sotsiaalteaduste valdkonna magistrantide ja doktorantide õppimist ja enesetäiendamist USA või Euroopa välisülikoolides.
Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti mälestusfond
Stipendiumi eesmärk on toetada majanduslikku abi vajavate Tartu Ülikooli üliõpilaste õpinguid.
Jüri Uluotsa fond
Stipendiumi eesmärk on toetada riigiõiguse, kohaliku omavalitsuse õiguse, riigiteaduste ning riikluse ja õiguse ajaloo alast teadustööd.
Linda Martis-Jaansoni Fond
Toetab kehakultuurialaseid magistriõpinguid Tartu Ülikoolis.
Tartu Ülikooli teaduskooli fond
Fondi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli teaduskooli ja koolinoorte erialase eneseteostusega seotud ettevõtmisi. 
Tartu Ülikooli siirdemeditsiinikeskuse (SIME) fond
Fondi eesmärk on koguda ja vahendada annetusi ning toetusi SIME ettevõtmistele.
Riigi Kinnisvara AS (RKAS) stipendium
Stipendium on mõeldud bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe üliõpilastele, kelle uurimistöö teema on seotud järgmiste valdkondadega: teadmispõhine ehitus, hoonete keskkonnamõju, sisekliima ja tööviljakus, hoone ja linn ning töökeskkonna haldamine.
Professor Ülo Leppiku stipendium
Stipendium on mõeldud neuroloogia alase uurimistöö toetuseks.
Jaan Einasto rahvusvahelise stipendiumi fond
Fondi eesmärk on toetada astronoomia ja kosmosetehnoloogia alast rahvusvahelist koostööd Tartu Ülikooli, Tartu Observatooriumi ja teiste maailma ülikoolide ning teadusasutuste vahel.
Anu Raua stipendium
Stipendiumi eesmärk on tunnustada aktiivseid TÜ Viljandi kultuuriakadeemia üliõpilasi, kes on silma paistnud ainelise kultuuripärandi uurimise ja kasutamisega.
Helga ja Elmar Minnuse mälestusfond
Mälestusfondi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli üliõpilaste ning noorte teadlaste ja õppejõudude õpinguid ja enesetäiendamist Rootsi ülikoolides.
Valda ja Bernard Õuna mälestusstipendium
Fondi eesmärk on tunnustada Tartu Ülikooli üliõpilaste (sh magistrandid ja doktorandid) biomeditsiinialast avaldatud või avaldamiseks esitatud teadustööd.
Corpore kommunikatsioonistipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada TÜ ühiskonnateaduste instituudi kommunikatsioonierialade bakalaureuse- ja magistritaseme üliõpilaste õpinguid.
Alan Roy Katritzky stipendiumifond
Fondi eesmärk on toetada ja populariseeridaTartu Ülikooli üliõpilaste keemia alaseid õpinguid ja teadustööd.
ITEE stipendiumi fond
Stipendiumifondi eesmärk on koguda annetusi ja toetusi IKT valdkonna üliõpilastele stipendiumide maksmiseks.
Professor Lembit Allikmetsa stipendiumifond
Professor Lembit Allikmetsa stipendiumi eesmärk on toetada TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekavade üliõpilasi, kellel on väljapaistvad tulemused õppe- või teadustöös.
Professor Peeter Tulviste mälestusfond
Stipendiumifondi eesmärk on tunnustada ja väärtustada teadustegevust Tartu Ülikooli õppejõudude, teadustöötajate ja üliõpilaste hulgas ning laiemalt kogu ühiskonnas. 
Eesti Geoinformaatika Seltsi stipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada geoinformaatika ja kartograafia alast õppe- ja teadustööd.
Apotheka farmaatsiaõppe- ja teaduse arendusfond
Fondi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi üliõpilaste, doktorantide ja teadlaste praktilise farmaatsia  alast õppe- ja teadustööd.
Väliseesti külalisprofessori stipendiumifond
Fondi eesmärk on tagada nimekate välismaal töötavate eesti päritolu professorite töötamine Tartu Ülikoolis viihemalt ühe aasta või erandina ühe semestri jooksul.
Marju Lepajõe mälestusfond
Stipendiumifondi eesmärk on tunnustada ja väärtustada teadus- ja tõlketegevust, mis seostub Marju Lepajõe elutöö jätkamisega.  
Harjutuskohtu võistluste fond
Fondi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli õigusteaduskonna üliõpilaste osalemist rahvusvahelistel harjutuskohtu võistlustel. 
Neinar Seli stipendium artiklikonkursi “Minu esimene publikatsioon” parimatele autoritele
 Stipendiumi eesmärk on tunnustada artiklikonkursi „Minu esimene publikatsioon“ parimaid autoreid, toetades sellega noorte teadushuvi ja aidates kaasa uue teaduspõlvkonna kujunemisele.
Anni Jürine stipendiumi fond
Anni Jürine stipendiumi asutasid mais 2021 Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut, OÜ Keelekord, MTÜ Eesti Kognitiivse Keeleteaduse Ühing, NB!Write (Põhjamaade ja Baltikumi akadeemiliste tekstide kirjutamise võrgustik), Anni pere, kolleegid ja sõbrad. Stipendiumiga toetatakse Tartu Ülikoolis Anni teadusteemade – akadeemiliste tekstide kirjutamise ja grammatikaüksuste arengu – uurimist ja populariseerimist. Stipendiumi saajad kuulutab välja Tartu Ülikooli sihtasutus (edaspidi: sihtasutus) igal aastal 15. veebruaril oma kodulehel (sihtasutus.ut.ee).
Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi logopeedia stipendium
Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond asutab stipendiumi, mille eesmärk on toetada edukaid logopeedia eriala magistriõppe II aasta üliõpilasi, kes soovivad peale kutse omandamist töötada laste ja noorte logopeedina. Stipendiumi taotlemise eelduseks on magistritöö või lõpueksami teemavalik, mis kinnitab huvi ja valmisolekut nimetatud vanusegrupiga töötamiseks ning soov asuda tööle laste spetsialistina riigi poolt rahastatavat teenust pakkuvas asutuses.
Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi stipendium eripedagoogidele
Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond asutab stipendiumi, mille eesmärk on toetada edukaid eripedagoogika eriala magistriõppe II aasta üliõpilasi, kes soovivad peale kutse omandamist töötada laste ja noortega. Stipendiumi taotlemise eelduseks on magistritöö või magistrieksami teemavalik, mis kinnitab huvi ja valmisolekut nimetatud vanusegrupiga töötamiseks ning soov asuda tööle laste spetsialistina riigi poolt rahastatavat teenust pakkuvas asutuses.
XRP Ledger Trust stipendiumifond
Fondi eesmärk on uurida ja arendada detsentraliseeritud tehnoloogiate (näiteks XRP Ledger) uuenduslikke kasutusvõimalusi, et lahendada erinevaid ühiskondlikke ja keskkonnaprobleeme (näiteks tarneahela haldamine, piiriülesed rahaülekanded, õiguslikud tagajärjed, detsentraliseeritud turud, elektroonilised maksed, pettuste ärahoidmine, asjade interneti süsteemid, taastuvenergia jne). Stipendiumi eesmärk on edendada jätkusuutlikkust ja sotsiaalset mõju, samal ajal suurendades läbipaistvust, vastutust, turvalisust ja tõhusust.
Eesti hambaarstiteaduse stipendiumi fond
Eesti Hambaarstide Liit asutab Tartu Ülikooli sihtasutuse (edaspidi: sihtasutus) juures Eesti hambaarstiteaduse stipendiumi fondi (edaspidi: stipendiumifond), mille eesmärk on toetada edukaid hambaarstiteaduse eriala üliõpilasi, residente, doktorante ja õppejõude.  
Tartu Ülikooli Ukraina stipendiumi fond
Tartu Ülikool asutab stipendiumifondi, et koguda ja vahendada annetusi Ukraina kodakondsusega, väga hea õppedukusega ning andekate ja aktiivsete üliõpilaste õpingute toetamiseks Tartu Ülikoolis. Stipendiumi saamise õigus on Ukraina kodakondsusega üliõpilastel, kes õpivad Tartu Ülikoolis kõrghariduse esimese ja teise astme õppekavade alusel ning kelle õppetöö toimub Eestis, v.a juhul, kui üliõpilane on arvatud välismaal õppijaks
Swedbank AS stipendium
Swedbank AS asutab Tartu Ülikooli sihtasutuse (edaspidi: sihtasutus) juures stipendiumi (edaspidi: stipendium), mille eesmärk on toetada Tartu Ülikooli õigusteaduskonna bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilasi.
AS CHEMI-PHARMI STIPENDIUM KEEMIA ÕPPEKAVADE ÜLIÕPILASTELE
AS Chemi-Pharmi stipendium (edaspidi Stipendium) on loodud 2022. aastal, eesmärgiga toetada Tartu Ülikooli keemia õppekavadel õppivate bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilaste õppe- ja teadustööd. Stipendiumi väljaandmist rahastab AS Chemi-Pharm (Asutaja). 
Karl Laaguse nimeline mälestusstipendium
Epp Tsirk asutab Tartu Ülikooli sihtasutuse (edaspidi: sihtasutus) juures oma vanaisa Karl Laaguse nimelise mälestusstipendiumi (edaspidi: stipendium), mille eesmärk on toetada Tartu Ülikooli muuseumi töötajaid nende enesetäiendamisel loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamiseks. Karl Laagus (1974–1954) tegutses aastatel 1902–1936 Tartu Ülikoolis, täites selle aja jooksul kantseleiametniku, laekuri, majandusnõuniku ja Tartu Ülikooli valituse sekretäri ülesandeid.
Professor Volli Kalmu mälestusfond
Tartu Ülikooli rektor professor Volli Kalm asutas 2012. aastal stipendiumi õpetajakoolituse õppekaval õppivatele üliõpilastele. Stipendiumifondi eesmärk oli aidata kaasa õpetajakutse tunnustamisele Eesti ühiskonnas ning toetada õpetajakoolituse üliõpilasi nende õppe- ja uurimistöös. Kuni 2021. aastani nimetati stipendiumi Hea Tahte Fondi õpetajakoolituse stipendiumiks. Jäädvustamaks Tartu Ülikooli rektori Volli Kalmu mälestust nimetatakse fond ümber professor Volli Kalmu mälestusfondiks (edaspidi fond). Stipendiumi väljaandmist toetavad Tartu Linnavalitsus, Tartu Rotary klubi ja Playtech Estonia OÜ.
Tartu Raefondi stipendium (alates 2022. aastast)
Tartu Raefondi stipendium asutati Tartu linna poolt 1997. aastal. Stipendiumi loomisega sooviti tunnustada Tartust pärit üliõpilasi ja Tartuga seotud teadus-, õppe- ja arendustööd. Stipendiumi statuuti uuendati 2017. aastal, selle kohaselt oli võimalik taotleda niii stipendiumi kui ka preemiat. Käesoleva statuudi kolmas redaktsioon preemia andmist enam ette ei näe. Stipendium on mõeldud Tartu Ülikooli bakalaureuse õppe üliõpilasele uurimustöö või essee eest, mille fookuses on ÜRO kestliku arengu eesmärgid (UN SDG) Tartu linna kontekstis.
Saaremaa tudengistipendium
Saare Arenduskeskus asutab Tartu Ülikooli sihtasutuse (edaspidi: sihtasutus) juures Saaremaa tudengistipendiumi (edaspidi: stipendium), mille eesmärk on toetada Tartu Ülikooli üliõpilasi Saaremaa valla ettevõttega (edaspidi nimetatud stipendiaatettevõte) seotud aktuaalsete teemade uurimisel või probleemide lahendamisel. Stipendiumi väljaandmist toetavad Saare Arenduskeskus ja regiooni ettevõtted.
Scholarship Fund of Wise
The purpose of the Fund is to support female students who are studying for their Bachelor or Master degrees at the Institute of Computer Science of the University of Tartu (students on the joint Master’s programme and Master’s programs in English with other universities responsible for admissions are excluded from the scope of the Fund). 
Carl-Otto ja Georg Riesenkampffi stipendiumifond
The Carl-Otto and Georg Riesenkampff scholarship fund is established by the Carl-Otto and Georg Riesenkampff Foundation. The scholarship focuses on supporting students of economics, technology and culture from the Republic of Estonia and promoting the student exchange between German and Estonian universities.
Heino Ainso nimeline rahvusvahelise ajaloo fond
Stipendiumifond moodustub Heino Ainso abikaasa Sirje Ainso poolt Tartu Ülikooli Sihtasutusele makstud rahast. Heino Ainso sündis Tallinnas 8. septembril 1937. Tema isa oli Eesti armee kapten Valdur Ainso, kelle nõukogude okupatsiooniväed saatsid Siberisse, kus ta 1941. aastal hukkus. Heino ema põgenes pojaga Saksamaale. Heino koolitee algas põgenikelaagrites. 1950. aastal lõpetas ta Augustdorfi eesti algkooli. 1963. sai ta magistrikraadi  New Yorgi Ülikoolist ning 1969. aastal kaitses doktortöö Brooklyni Polütehnilises Ülikoolis. Heino töötas insenerina mitmetes USA firmades, hiljem asutas oma konsultatsioonifirma. Ta oli hinnatud ekspert, keda kutsuti esinema ka erinevatesse ülikoolidesse. Aastatel 1975-1981 töötas ta Clarksoni Ülikooli assistent-professori ametikohal. Heino Ainso võttis aktiivselt osa Eesti üliõpilaskonna tegevusest USAs, oli korporatsioon Rotalia aktiivne liige ja hiljem vilistlaskogu liige, juhtis Eesti Üliõpilaste 
Roman Ringi tehisintellekti stipendium
Roman Ringi tehisintellekti stipendiumifondi eesmärk on motiveerida Tartu Ülikooli üliõpilaste õpinguid ja uurimistöid tehisintellekti valdkonnas.
Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi füsioteraapia stipendium
Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond asutab stipendiumi, mille eesmärk on toetada edukaid füsioteraapia eriala magistriõppe II aasta üliõpilasi, kes soovivad peale kutse omandamist töötada laste ja noortega. Stipendiumi taotlemise eelduseks on juhendaja või tulevase tööaandja soovitus, mis kinnitab huvi ja valmisolekut nimetatud vanusegrupiga töötamiseks ning soov asuda tööle laste spetsialistina (riigi poolt rahastatavas) rehabilitatsiooniteenust pakkuvas asutuses
Professor Karl Karlepi mälestusfond
Preemia eesmärk on toetada ja tunnustada Tartu Ülikooli üliõpilasi, teadlasi, õppejõude ja vilistlasi, kes on silmapaistval tasemel panustanud erivajadustega õppijate või kommunikatsioonipuuetega inimeste õpetamise metoodika arendamisse Eestis.
Luiga stipendiumifond
Stipendiumifondi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli üliõpilasi vaimse tervise edendamine ja psüühiliste haiguste ennetamisega seotud uurimistööde kirjutamisel,  uurimis või praktikaprojektides osalemisel ja/või nimetatud teema populariseerimisel meedias.
SA Kuressaare Haigla Toetusfondi ja Saaremaa valla stipendium
Saaremaa vald ja SA Kuressaare Haigla Toetusfond asutavad stipendiumi, mille eesmärk on toetada edukaid meditsiiniteaduste valdkonna arstiteadusea üliõpilasi, kes soovivad peale kutse omandamist töötada Saaremaal.
Grant Thornton Baltic OÜ stipendium
Confido Meditsiinikeskuse stipendium
Confido Meditsiinikeskus asutab stipendiumi, mille eesmärk on toetada õppe- ja teadustöös edukaid meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse integreeritud bakalaureuse- ja magistriõppe 1.-3. õppeaasta üliõpilasi.