Tartu Ülikooli Sihtasutus

Hulgaliselt stipendiume ja toetusi paljudele tudengitele ja noorteadlastele.

Tänu headele toetajatele oleme saanud välja anda üle 1500 stipendiumi ning tunnustada üliõpilaste ja teadlaste õppe- ja teadustööd rohkem kui 1,9 miljoni euroga. 

Kampaaniad

Vaata lähemalt
Loome üheskoos uusi võimalusi.
Eesti hambaarstiteaduse stipendiumi fond
Eesti Hambaarstide Liit asutas Tartu Ülikooli sihtasutuse juurde Eesti hambaarstiteaduse stipendiumi fondi , mille eesmärk on toetada edukaid hambaarstiteaduse eriala üliõpilasi, residente, doktorante ja õppejõude.
kogutud
eesmärk50000€
päeva veel
Tartu Ülikooli Ukraina stipendiumi fond
Tartu Ülikool asutas 2022. aasta 28. veebruaril stipendiumifondi, et koguda ja vahendada annetusi Ukraina üliõpilaste õpingute toetamiseks Tartu Ülikoolis.  Fondi saavad teha annetusi nii ettevõtted kui ka eraisikud. Stipendiumi saavad taotleda Ukraina kodakondsusega bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased. 
kogutud
eesmärk100000€
päeva veel

Stipendiumid

Vaata lähemalt 
Täname kõiki toetajaid, kelle abil alljärgnevad stipendiumikonkursid on taas kandideerimiseks avatud.
Taotle
2023. aasta Tartu Raefondi stipendium. Uus!
Tartu Raefondi stipendium (edaspidi stipendium) on Tartu linna ja Tartu Ülikooli Sihtasutuse koostöös välja antav stipendium Tartu Ülikooli üliõpilasele õppetöö raames tehtud uurimustöö või kirjutatud essee eest, mis käsitleb Tartu linna väljakutseid ja/või linnaga seotud arenguid seostatult ÜRO kestliku arengu eesmärkidega (UN SDG).  
päeva
Algus: 01.10.2022Tähtaeg: 01.04.2023
Taotle
2022/2023. aasta Neinar Seli stipendium artiklikonkursi “Minu esimene publikatsioon” parimatele autoritele
Stipendumi asutaja on Neinar Seli. Stipendiumiga soovib asutaja tunnustada artiklikonkursi „Minu esimene publikatsioon“ parimaid autoreid, toetades sellega noorte teadushuvi ja aidates kaasa uue teaduspõlvkonna kujunemisele.  
päeva
Algus: 01.11.2022Tähtaeg: 31.03.2023
Taotle
2022/2023. aasta Saaremaa tudengistipendium arstiteaduse üliõpilastele
Käesoleval õppeaastal on stipendiumi eesmärk toetada Tartu Ülikooli arstiteaduskonna üliõpilasi, kellel on väljapaistvad tulemused õppetöös ning valmisolek siduda oma erialane praktika Kuressaare Haiglaga. 
päeva
Algus: 26.12.2022Tähtaeg: 01.03.2023