Tartu Ülikooli Sihtasutus

Hulgaliselt stipendiume ja toetusi paljudele tudengitele ja noorteadlastele.

Tänu headele toetajatele oleme saanud välja anda üle 1500 stipendiumi ning tunnustada üliõpilaste ja teadlaste õppe- ja teadustööd rohkem kui kahe miljoni euroga. 

Kampaaniad

Vaata lähemalt
Loome üheskoos uusi võimalusi.
Tartu Ülikooli seitsmenda samba fond
Ülikool kutsub Sind, hea vilistlane, annetama Tartu Ülikooli seitsmenda samba fondi, mille eesmärk on toetada bakalaureuseõppe üliõpilasi (alates teisest aastast), magistrante ja doktorante nende õppe- ja teadustöös. Fondile andis selle asutamise ajal 1998. aastal nime Tartu Ülikooli Sihtasutuse toonane patroon Lennart Meri, kes viitas seitsmendale sambale kui tarkusesambale.
kogutud
eesmärk100000€
päeva veel
Eesti hambaarstiteaduse stipendiumi fond
Eesti Hambaarstide Liit asutas Tartu Ülikooli sihtasutuse juurde Eesti hambaarstiteaduse stipendiumi fondi , mille eesmärk on toetada edukaid hambaarstiteaduse eriala üliõpilasi, residente, doktorante ja õppejõude.
kogutud
eesmärk50000€
päeva veel
Tartu Ülikooli Ukraina stipendiumi fond
Tartu Ülikool asutas 2022. aasta 28. veebruaril stipendiumifondi, et koguda ja vahendada annetusi Ukraina üliõpilaste õpingute toetamiseks Tartu Ülikoolis.  Fondi saavad teha annetusi nii ettevõtted kui ka eraisikud. Stipendiumi saavad taotleda Ukraina kodakondsusega bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased. 
kogutud
eesmärk100000€
päeva veel

Stipendiumid

Vaata lähemalt 
Täname kõiki toetajaid, kelle abil stipendiumikonkursid on taas sügissemestril kandideerimiseks avatud. 
Taotle
2024. aasta Voldemar Siimoni stipendium
Voldemar Siimoni Mälestusfondi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna etnoloogia või eesti ja soome-ugri keeleteaduste eriala edukate üliõpilaste õpinguid ja enesetäiendamist nii Tartu Ülikoolis kui ka teistes maailma ülikoolides.
päeva
Algus: 01.03.2024Tähtaeg: 01.05.2024
Taotle
2024. aasta Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendium
Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendium on moodustunud Eesti Rahvuskomitee poolt Tartu Ülikoolile eesti ülikoolina töötamise 75. aastapäeva puhul üleantud rahalistest vahenditest.
päeva
Algus: 01.03.2024Tähtaeg: 01.05.2024
Taotle
2024. aasta Erich Rannu perekonna stipendium
Stipendiumi eesmärgiks on edendada majandusteaduste, matemaatika, matemaatilise statistika, informaatika ja arvutitehnika erialade õpinguid Tartu Ülikoolis, innustades üliõpilasi rakendama oma oskusi ja teadmisi neis tegevusvaldkondades Eestis.
päeva
Algus: 01.03.2024Tähtaeg: 01.05.2024
Taotle
2024. aasta Lydia ja Felix Krabi stipendium
Lydia ja Felix Krabi stipendiumi eesmärk on toetada ja innustada TÜ üliõpilaste loodusteaduse-alaseid õpinguid. Stipendiumi asutas hr Felix Krabi.
päeva
Algus: 01.03.2024Tähtaeg: 01.05.2024
Taotle
2024. aasta CWT Estonia (Kaleva Traveli) reisistipendium
CWT Estonia (Kaleva Traveli) reisistipendium on asutatud 1997. aastal AS Hermann Reisid poolt TÜ magistrantide ja doktorantide õppereiside toetuseks. Stipendiumi rahastab reisbüroo CWT Estonia.
päeva
Algus: 01.03.2024Tähtaeg: 01.05.2024
Taotle
2024. aasta Johannes Voldemar Veski stipendium
Johannes Voldemar Veski stipendium on asutatud pr. Asta Veski poolt 1995. aastal oma isa mälestuseks. Stipendiumiga toetatakse Tartu Ülikoolis eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava eesti keele erialal õppivaid bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilasi.
päeva
Algus: 01.03.2024Tähtaeg: 15.05.2024
Taotle
2024. aasta Olev ja Talvi Maimetsa stipendium
Stipendiumide eesmärgiks on toetada infektsioonhaiguste ja rakubioloogia alast õppe- ja teadustööd Tartu Ülikoolis.
päeva
Algus: 01.03.2024Tähtaeg: 01.06.2024
Taotle
2024. aasta Andreas ja Elmerice Traksi stipendium
Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumi eesmärk on toetada Eesti kodakondsusega üliõpilasi, arst-residente ja teadlasi nende õppimisel või enesetäiendamisel USA või Euroopa riikide kõrgemates õppeasutustes ja kliinikutes.
päeva
Algus: 07.03.2024Tähtaeg: 01.05.2024
Taotle
2024. aasta Swedbank AS stipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada õigusteaduse eriala bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilasi, kellel on väljapaistvad tulemused õppe- või teadustöös.
päeva
Algus: 13.03.2024Tähtaeg: 21.04.2024
Taotle
2024. aasta väliseesti külalisprofessori stipendium
Väliseesti külalisprofessori stipendium on asutatud selleks, et edendada Tartu Ülikooli liikmeskonna koostööd eesti päritolu tippteadlastega kogu maailmas ning tutvustada rahvusülikooli ja tema rolli. Stipendiumifondi eesmärk on tagada nimekate välismaal töötavate eesti päritolu teadlaste ja õppejõudude osalemine Tartu Ülikooli tegevuses vähemalt ühe aasta või erandina ühe semestri jooksul.
päeva
Algus: 15.04.2024Tähtaeg: 01.10.2024