Tartu Ülikooli Sihtasutus

Hulgaliselt stipendiume ja toetusi paljudele tudengitele ja noorteadlastele.

Tänu headele toetajatele oleme saanud välja anda üle 1500 stipendiumi ning tunnustada üliõpilaste ja teadlaste õppe- ja teadustööd rohkem kui kahe miljoni euroga. 

Kampaaniad

Vaata lähemalt
Loome üheskoos uusi võimalusi.
Tartu Ülikooli seitsmenda samba fond
Ülikool kutsub Sind, hea vilistlane, annetama Tartu Ülikooli seitsmenda samba fondi, mille eesmärk on toetada bakalaureuseõppe üliõpilasi (alates teisest aastast), magistrante ja doktorante nende õppe- ja teadustöös. Fondile andis selle asutamise ajal 1998. aastal nime Tartu Ülikooli Sihtasutuse toonane patroon Lennart Meri, kes viitas seitsmendale sambale kui tarkusesambale.
kogutud
eesmärk50000€
päeva veel
Tartu Ülikooli Ukraina stipendiumi fond
Tartu Ülikool asutas 2022. aasta 28. veebruaril stipendiumifondi, et koguda ja vahendada annetusi Ukraina üliõpilaste õpingute toetamiseks Tartu Ülikoolis.  Fondi saavad teha annetusi nii ettevõtted kui ka eraisikud. Stipendiumi saavad taotleda Ukraina kodakondsusega bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased. 
kogutud
eesmärk50000€
päeva veel

Stipendiumid

Vaata lähemalt 
Täname kõiki toetajaid, kelle abil stipendiumikonkursid on taas sügissemestril kandideerimiseks avatud. 
Taotle
2024. aasta väliseesti külalisprofessori stipendium
Stipendiumifondi eesmärk on tagada nimekate välismaal töötavate eesti päritolu teadlaste ja õppejõudude osalemine Tartu Ülikooli tegevuses vähemalt ühe aasta või erandina ühe semestri jooksul.
päeva
Algus: 15.04.2024Tähtaeg: 01.10.2024
Taotle
2024. aasta professor Volli Kalmu mälestusstipendium
Stipendiumifondi eesmärk on toetada edukaid õpetajakoolituse õppekava üliõpilasi, kes vajavad majanduslikku tuge.
päeva
Algus: 10.07.2024Tähtaeg: 01.10.2024
Taotle
2024. aasta Peeter Põllu stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida kõigi Eesti avalik-õiguslike kõrgkoolide õpetajakoolituse üliõpilased alates kaheksandast õppesemestrist integreeritud õppekava puhul ja teisest semestrist magistri- ja doktoriõppes.
päeva
Algus: 10.07.2024Tähtaeg: 01.10.2024
Taotle
2024. aasta professor Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse toetamise fondi stipendium
Stipendiumi taotleja peab olema Tartu Ülikooli arstiteaduskonna üliõpilane, magistrant või doktorant, kes on antud aastal andnud olulise panuse meditsiinilise mikrobioloogiaga seotud teadustöösse.
päeva
Algus: 10.07.2024Tähtaeg: 01.10.2024
Taotle
2024. aasta Marju Lepajõe mälestusfondi stipendium
Stipendiumifondi eesmärk on tunnustada ja väärtustada teadus- ja tõlketegevust, mis seostub Marju Lepajõe elutöö jätkamisega.  
päeva
Algus: 10.07.2024Tähtaeg: 10.10.2024
Taotle
2024. aasta Karl Laaguse nimeline mälestusstipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli muuseumi töötajaid, kes on silma paistnud Tartu Ülikooli pärandi säilitamisega.
päeva
Algus: 10.07.2024Tähtaeg: 10.10.2024
Taotle
2024. aasta XRP Ledger Trust fondi stipendium (sügissemester)
Fondi eesmärk on toetada tehnoloogia arendamist ning juhtimise ja jätkusuutlikkuse õiguslikke ja regulatiivseid raamistikke. Stipendiumi eesmärk on laiendada teadmisi detsentraliseeritud tehnoloogiate võimalustest keerukate probleemide lahendamisel. Stipendiumi taotlusele tuleb lisada kirjalik essee.
päeva
Algus: 10.07.2024Tähtaeg: 16.10.2024
Taotle
2024. aasta Roman Ringi tehisintellekti stipendium
Roman Ringi tehisintellekti stipendiumifondi eesmärk on motiveerida Tartu Ülikooli üliõpilaste õpinguid ja uurimistöid tehisintellekti valdkonnas.
päeva
Algus: 10.07.2024Tähtaeg: 01.10.2024
Taotle
2024. aasta professor Karl Karlepi mälestusfondi stipendium
Stipendium on suunatud neile, kes on silmapaistval tasemel panustanud erivajadustega õppijate või kommunikatsioonipuuetega inimeste õpetamise metoodika arendamisse Eestis.
päeva
Algus: 10.07.2024Tähtaeg: 31.08.2024