Tartu Ülikooli Sihtasutus

Hulgaliselt stipendiume ja toetusi paljudele tudengitele ja noorteadlastele.

Tänu headele toetajatele oleme saanud välja anda üle 1500 stipendiumi ning tunnustada üliõpilaste ja teadlaste õppe- ja teadustööd rohkem kui kahe miljoni euroga. 

Kampaaniad

Vaata lähemalt
Loome üheskoos uusi võimalusi.
Eesti hambaarstiteaduse stipendiumi fond
Eesti Hambaarstide Liit asutas Tartu Ülikooli sihtasutuse juurde Eesti hambaarstiteaduse stipendiumi fondi , mille eesmärk on toetada edukaid hambaarstiteaduse eriala üliõpilasi, residente, doktorante ja õppejõude.
kogutud
eesmärk50000€
päeva veel
Tartu Ülikooli Ukraina stipendiumi fond
Tartu Ülikool asutas 2022. aasta 28. veebruaril stipendiumifondi, et koguda ja vahendada annetusi Ukraina üliõpilaste õpingute toetamiseks Tartu Ülikoolis.  Fondi saavad teha annetusi nii ettevõtted kui ka eraisikud. Stipendiumi saavad taotleda Ukraina kodakondsusega bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased. 
kogutud
eesmärk100000€
päeva veel

Stipendiumid

Vaata lähemalt 
Täname kõiki toetajaid, kelle abil alljärgnevad stipendiumikonkursid on taas kandideerimiseks avatud.
Taotle
2023. aasta Tartu Raefondi stipendium. Uus!
Tartu Raefondi stipendium (edaspidi stipendium) on Tartu linna ja Tartu Ülikooli Sihtasutuse koostöös välja antav stipendium Tartu Ülikooli üliõpilasele õppetöö raames tehtud uurimustöö või kirjutatud essee eest, mis käsitleb Tartu linna väljakutseid ja/või linnaga seotud arenguid seostatult ÜRO kestliku arengu eesmärkidega (UN SDG).  
päeva
Algus: 01.10.2022Tähtaeg: 01.04.2023
Taotle
2022/2023. aasta Neinar Seli stipendium artiklikonkursi “Minu esimene publikatsioon” parimatele autoritele
Stipendumi asutaja on Neinar Seli. Stipendiumiga soovib asutaja tunnustada artiklikonkursi „Minu esimene publikatsioon“ parimaid autoreid, toetades sellega noorte teadushuvi ja aidates kaasa uue teaduspõlvkonna kujunemisele.  
päeva
Algus: 01.11.2022Tähtaeg: 31.03.2023
Taotle
Carl-Otto ja Georg Riesenkampffi stipendium
Carl-Otto ja Georg Riesenkampffi stipendium loodi aastal 2001. Riesenkampffide perekond kuulub Balti-Saksa perekondade hulka, kes on elanud sajandeid Balti riikides. Stipendium on loodud majanduse-, tehnoloogia- ja kultuurivaldkonna Eesti üliõpilaste üliõpilasvahetuse edendamiseks Saksa ja Eesti ülikoolide vahel.
päeva
Algus: 13.02.2023Tähtaeg: 25.03.2023
Taotle
2023. aasta XRP Ledger Trust fondi stipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada detsentraliseeritud tehnoloogiate (nagu näiteks XRP Ledger) uuenduslike kasutusviiside uurimist ja arendamist, et lahendada ühiskondlikke ja keskkonnaprobleeme, näiteks: tarneahela juhtimine, piiriülesed rahaülekanded, õiguslikud tagajärjed, detsentraliseeritud turud, digitaalsed maksed, pettuste ennetamine, IoT süsteemid, taastuvenergia jne.  
päeva
Algus: 01.03.2023Tähtaeg: 15.04.2023
Taotle
2023. aasta Lydia ja Felix Krabi stipendium
Asutaja soovib antud stipendiumiga toetada ja innustada TÜ üliõpilaste loodusteaduse-alaseid õpinguid.
päeva
Algus: 01.03.2023Tähtaeg: 01.05.2023
Taotle
2023. aasta Erich Rannu perekonna stipendium
Stipendiumi eesmärgiks on edendada majandusteaduste, matemaatika, matemaatilise statistika, informaatika ja arvutitehnika erialade õpinguid Tartu Ülikoolis, innustades üliõpilasi rakendama oma oskusi ja teadmisi neis tegevusvaldkondades Eestis.
päeva
Algus: 01.03.2023Tähtaeg: 01.05.2023
Taotle
2023. aasta Voldemar Siimoni stipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna etnoloogia või eesti ja soome-ugri keeleteaduste eriala edukate üliõpilaste õpinguid ja enesetäiendamist nii Tartu Ülikoolis kui ka teistes maailma ülikoolides.
päeva
Algus: 01.03.2023Tähtaeg: 01.05.2023
Taotle
2023. aasta Nadia Walteri stipendium
Annetaja soovil on käesolev stipendium mõeldud Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna doktorantidele ja noorteadlastele (kuni 41- aastased), kelle uurimisvaldkonnaks on neuroloogilised haigused.
päeva
Algus: 01.03.2023Tähtaeg: 01.04.2023
Taotle
2023. aasta Linda Martis-Jaansoni stipendium
Stipendiumi eesmärgiks on toetada kehakultuurialaseid magistriõpinguid ja soodustada üliõpilaste jätkamist magistriõppes pärast bakalureusekraadi omandamist Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudis või rakenduskõrgahariduse omandamist Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioteraapia erialal.
päeva
Algus: 01.03.2023Tähtaeg: 01.04.2023
Taotle
2023. aasta perekond von Tschishevsky mälestusstipendium
Annetaja soovil on käesolev stipendium mõeldud Tartu Ülikooli Pärnu kolledźi edukate üliõpilaste toetamiseks nende õppe- ja teadustöös nii Eesti kui ka teistes maailma ülikoolides.
päeva
Algus: 01.03.2023Tähtaeg: 01.04.2023
Taotle
2023. aasta Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendium
Stipendium määratakse igal aastal ühele üliõpilasele ja ühele magistrandile või doktorandile eesti rahvuslikke küsimusi või väliseestlust käsitleva õppe-, teadus- ning ühiskondliku tegevuse eest.
päeva
Algus: 01.03.2023Tähtaeg: 01.05.2023
Taotle
2023. aasta professor Atko-Meeme Viru stipendium
Stipendiumifondi eesmärk on toetada liikumis- ja sporditeaduste alases uurimistöös silmapaistvaid tulemusi saavutanud Tartu Ülikooli doktorandi, noore teadlase või õppejõu teaduslikku tegevust.
päeva
Algus: 23.03.2023Tähtaeg: 21.04.2023
Taotle
2023. aasta Apotheka farmaatsiaõppe- ja teaduse arendusfondi stipendium
Apotheka farmaatsiaõppe –ja teaduse arendusfondi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi üliõpilaste, doktorantide ja teadlaste praktilise farmaatsia  alast õppe- ja teadustööd.
päeva
Algus: 23.03.2023Tähtaeg: 23.04.2023
Taotle
2023. aasta Johannes Voldemar Veski stipendium
Stipendiumiga toetatakse Tartu Ülikoolis eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava eesti keele erialal õppivaid bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilasi.
päeva
Algus: 15.04.2023Tähtaeg: 15.05.2023
Taotle
2023. aasta Swedbank AS stipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada õigusteaduse eriala bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilasi, kellel on väljapaistvad tulemused õppe- või teadustöös.
päeva
Algus: 21.03.2023Tähtaeg: 21.04.2023