Tartu Ülikooli Sihtasutus

Hulgaliselt stipendiume ja toetusi paljudele tudengitele ja noorteadlastele.

Tänu headele toetajatele oleme saanud välja anda üle 1500 stipendiumi ning tunnustada üliõpilaste ja teadlaste õppe- ja teadustööd rohkem kui kahe miljoni euroga. 

Kampaaniad

Vaata lähemalt
Loome üheskoos uusi võimalusi.
Tartu Ülikooli seitsmenda samba fond
Fondile andis selle asutamise ajal 1998. aastal nime Tartu Ülikooli Sihtasutuse toonane patroon Lennart Meri, kes viitas seitsmendale sambale kui tarkusesambale. Tegu on ühe esimese kohalike eestlaste kapitalil põhineva ja tänaseni aktiivse stipendiumifondiga.
kogutud
eesmärk100000€
päeva veel
Eesti hambaarstiteaduse stipendiumi fond
Eesti Hambaarstide Liit asutas Tartu Ülikooli sihtasutuse juurde Eesti hambaarstiteaduse stipendiumi fondi , mille eesmärk on toetada edukaid hambaarstiteaduse eriala üliõpilasi, residente, doktorante ja õppejõude.
kogutud
eesmärk50000€
päeva veel
Tartu Ülikooli Ukraina stipendiumi fond
Tartu Ülikool asutas 2022. aasta 28. veebruaril stipendiumifondi, et koguda ja vahendada annetusi Ukraina üliõpilaste õpingute toetamiseks Tartu Ülikoolis.  Fondi saavad teha annetusi nii ettevõtted kui ka eraisikud. Stipendiumi saavad taotleda Ukraina kodakondsusega bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased. 
kogutud
eesmärk100000€
päeva veel

Stipendiumid

Vaata lähemalt 
Täname kõiki toetajaid, kelle abil stipendiumikonkursid on taas sügissemestril kandideerimiseks avatud. 
Taotle
2023/2024. aasta Neinar Seli stipendium artiklikonkursi “Minu esimene publikatsioon” parimatele autoritele
Stipendumi asutaja on Neinar Seli. Stipendiumiga soovib asutaja tunnustada artiklikonkursi „Minu esimene publikatsioon“ parimaid autoreid, toetades sellega noorte teadushuvi ja aidates kaasa uue teaduspõlvkonna kujunemisele.
päeva
Algus: 21.09.2023Tähtaeg: 01.04.2024
Taotle
2024. aasta Tartu Raefondi stipendium
Tartu Raefondi stipendiumiga toetatakse üliõpilaste uurimustöid või esseesid, mis käsitlevad Tartu linna väljakutseid ja/või linnaga seotud arenguid ÜRO kestliku arengu eesmärkide võtmes (https://www.riigikantselei.ee/valitsuse-too-planeerimine-ja-korraldamine/valitsuse-too-toetamine/saastev-areng).  
päeva
Algus: 01.11.2023Tähtaeg: 01.04.2024
Taotle
2024. aasta Wise'i stipendium
Wise’i stipendium on Wise’i ja Tartu Ülikooli Sihtasutuse koostöös väljaantav stipendium Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi bakalaureuse- ja magistriõppe naisüliõpilastele.
päeva
Algus: 01.02.2024Tähtaeg: 10.03.2024
Taotle
2024. aasta Corpore kommunikatsioonistipendium
AS Corpore stipendiumi eesmärgiks on toetada Tartu Ülikooli kommunikatsioonierialade bakalaureuse- ja magistritaseme (s.o bakalaureuseastmes ajakirjanduse ja kommunikatsiooni õppekava ning magistriastmes ajakirjanduse ja kommunikatsiooni õppekava) üliõpilaste õpinguid.
päeva
Algus: 12.02.2024Tähtaeg: 20.03.2024
Taotle
2024. aasta perekond von Tschishevsky mälestusstipendium
Stipendium on mõeldud Tartu Ülikooli Pärnu kolledži edukate üliõpilaste toetamiseks nende õppe- ja teadustöös nii Eesti kui ka teistes maailma ülikoolides. Stipendiumifondi asutas oma abikaasa mälestuseks pr. Nadia Walter-Tschisevsky.
päeva
Algus: 01.03.2024Tähtaeg: 01.04.2024
Taotle
2024. aasta Nadia Walteri stipendium
Fondi eesmärk on aidata kaasa neuroloogiliste haiguste alase uurimistöö edendamisele Tartu Ülikoolis ja Tartu Ülikooli Kliinikumis.
päeva
Algus: 01.03.2024Tähtaeg: 01.04.2024
Taotle
2024. aasta Linda Martis-Jaansoni stipendium
Fondi eesmärk on toetada stipendiumitega kehakultuurialaseid magistriõpinguid ja soodustada üliõpilaste jätkamist magistriõppes pärast bakalureusekraadi omandamist Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudis või rakenduskõrgahariduse omandamist Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioteraapia erialal.
päeva
Algus: 01.03.2024Tähtaeg: 01.04.2024
Taotle
2024. aasta XRP Ledger Trust fondi stipendium (kevadsemester)
Fondi eesmärk on toetada tehnoloogia arendamist ning juhtimise ja jätkusuutlikkuse õiguslikke ja regulatiivseid raamistikke. Stipendiumi eesmärk on laiendada teadmisi detsentraliseeritud tehnoloogiate võimalustest keerukate probleemide lahendamisel. Stipendiumi taotlusele tuleb lisada kirjalik essee.
päeva
Algus: 01.03.2024Tähtaeg: 15.04.2024
Taotle
2024. aasta professor Atko-Meeme Viru stipendium
Stipendiumifondi asutavad Eesti Olümpiaakadeemia ja hr Neinar Seli eesmärgiga toetada liikumis- ja sporditeaduste alases uurimistöös silmapaistvaid tulemusi saavutanud Tartu Ülikooli doktorandi, noore teadlase või õppejõu teaduslikku tegevust.
päeva
Algus: 01.03.2024Tähtaeg: 01.04.2024
Taotle
2024. aasta Confido Meditsiinikeskuse stipendium
Confido Meditsiinikeskus asutab stipendiumi, mille eesmärk on toetada õppe- ja teadustöös edukaid meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse integreeritud bakalaureuse- ja magistriõppe 1.-3. õppeaasta üliõpilasi.
päeva
Algus: 01.03.2024Tähtaeg: 01.04.2024
Taotle
2024. aasta Grant Thornton Baltic OÜ stipendium
Grant Thornton Baltic OÜ asutab stipendiumi, mille eesmärk on toetada edukaid majandusteaduse ja ettevõtte majanduse õppekava bakalaureuseõppe üliõpilasi.
päeva
Algus: 01.03.2024Tähtaeg: 01.04.2024
Taotle
2024. aasta Eesti kõrgema muusikahariduse edendamise stipendium
Tartu Ülikooli Sihtasutus ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia asutavad, silmas pidades ülikooli ja sihtasutuse põhikirjalisi eesmärke ning Eesti kõrgema muusikahariduse käekäigule kaasaaitamise vajadust, Eesti kõrgema muusikahariduse edendamise fondi.
päeva
Algus: 01.03.2024Tähtaeg: 01.04.2024