Tartu Ülikooli Sihtasutus

Hulgaliselt stipendiume ja toetusi paljudele tudengitele ja noorteadlastele.

Tänu headele toetajatele oleme saanud välja anda üle 1500 stipendiumi ning tunnustada üliõpilaste ja teadlaste õppe- ja teadustööd rohkem kui kahe miljoni euroga. 

Kampaaniad

Vaata lähemalt
Loome üheskoos uusi võimalusi.
Eesti hambaarstiteaduse stipendiumi fond
Eesti Hambaarstide Liit asutas Tartu Ülikooli sihtasutuse juurde Eesti hambaarstiteaduse stipendiumi fondi , mille eesmärk on toetada edukaid hambaarstiteaduse eriala üliõpilasi, residente, doktorante ja õppejõude.
kogutud
eesmärk50000€
päeva veel
Tartu Ülikooli Ukraina stipendiumi fond
Tartu Ülikool asutas 2022. aasta 28. veebruaril stipendiumifondi, et koguda ja vahendada annetusi Ukraina üliõpilaste õpingute toetamiseks Tartu Ülikoolis.  Fondi saavad teha annetusi nii ettevõtted kui ka eraisikud. Stipendiumi saavad taotleda Ukraina kodakondsusega bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased. 
kogutud
eesmärk100000€
päeva veel

Stipendiumid

Vaata lähemalt 
Täname kõiki toetajaid, kelle abil stipendiumikonkursid on taas sügissemestril kandideerimiseks avatud. 
Taotle
2023. aasta Peeter Põllu stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida kõigi Eesti avalik-õiguslike kõrgkoolide õpetajakoolituse üliõpilased alates kaheksandast õppesemestrist integreeritud õppekava puhul ja teisest semestrist magistri- ja doktoriõppes.
päeva
Algus: 17.08.2023Tähtaeg: 01.10.2023
Taotle
2023. aasta professor Volli Kalmu mälestusstipendium
Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli õpetajakoolituse õppekavadel täiskoormusel õppivad edukad üliõpilased, kes vajavad majanduslikku tuge (vähekindlustatud, paljulapselisest perest, ühe vanema ja mitme koolis käiva lapsega perest pärit või vanemliku toeta üliõpilased). Stipendiumi võib taotleda korduvalt.
päeva
Algus: 17.08.2023Tähtaeg: 01.10.2023
Taotle
2023. aasta Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti mälestusfondi stipendium
Stipendiumit saavad taotleda kõikide valdkondade kõigi tasemete Eesti kodakondsusega üliõpilased, kes vajavad majanduslikku abi.
päeva
Algus: 17.08.2023Tähtaeg: 01.11.2023
Taotle
2023. aasta Roman Ringi tehisintellekti stipendium
Roman Ringi tehisintellekti stipendiumifondi eesmärk on motiveerida Tartu Ülikooli üliõpilaste õpinguid ja uurimistöid tehisintellekti valdkonnas.
päeva
Algus: 01.09.2023Tähtaeg: 01.10.2023
Taotle
2023. aasta Voldemar Jaanbergi stipendium
Mälestusfondi eesmärk on toetada Eesti kodakondsusega Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistrante, doktorante, teadureid ja õppejõude, et kasvatada tugev akadeemiline järelkasv Eesti majandusteadusele.
päeva
Algus: 01.10.2023Tähtaeg: 01.11.2023
Taotle
2023. aasta professor Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse toetamise fondi stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida jooksval aastal teadusajakirja suunatud või seal avaldatud, samuti arstiteaduskonna teaduskonverentsil esitatud mikrobioloogia alase teadustöö autorid.
päeva
Algus: 01.09.2023Tähtaeg: 01.10.2023
Taotle
2023. aasta Reet Montoneni mälestusstipendium
Stipendiumile saavad kandideerida kliinilisele lastepsühholoogiale spetsialiseerumas või spetsialiseerunud edukad psühholoogia eriala magistrandid ja doktorandid (õpivad Eesti akrediteeritud kõrgkoolis) ning praktiseerivaid lastepsühholoogid.
päeva
Algus: 01.09.2023Tähtaeg: 01.11.2023
Taotle
2023. aasta Wise'i stipendium
Wise’i stipendium on Wise’i ja Tartu Ülikooli Sihtasutuse koostöös väljaantav stipendium Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi bakalaureuse- ja magistriõppe naisüliõpilastele (välja arvatud ühisõppekavad teiste kõrgkoolidega, mille vastuvõtt toimub teises õppeasutuses).
päeva
Algus: 04.09.2023Tähtaeg: 10.10.2023
Taotle
2023. aasta Sten Luiga stipendium
Stipendiumifondi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli üliõpilasi vaimse tervise edendamise ja psüühiliste haiguste ennetamisega seotud uurimistööde kirjutamisel, uurimis või praktikaprojektides osalemisel ja/või nimetatud teema populariseerimisel meedias.
päeva
Algus: 07.09.2023Tähtaeg: 20.10.2023
Taotle
2023. aasta Marju Lepajõe mälestusfondi stipendium
Stipendiumifondi eesmärk on tunnustada ja väärtustada teadus- ja tõlketegevust, mis seostub Marju Lepajõe elutöö jätkamisega.  
päeva
Algus: 10.09.2023Tähtaeg: 10.10.2023
Taotle
2023. aasta Karl Laaguse nimeline mälestusstipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli muuseumi töötajaid, kes on silma paistnud Tartu Ülikooli pärandi säilitamisega ja soovivad end oma erialal täiendada uute teadmiste ja oskuste omandamisega.
päeva
Algus: 10.09.2023Tähtaeg: 10.10.2023
Taotle
2023. aasta (sügissemester) Andreas ja Elmerice Traksi stipendium
Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumi eesmärgiks on toetada eesti päritolu üliõpilasi, arst-residente ja teadlasi nende õppimisel või enesetäiendamisel välismaal asuvates õppe- ja teadusasutustes (üliõpilasvahetuses osalemine, erialane enesetäiendamine täienduskoolitustel, konverentsidel vm sarnasel osalemine).
päeva
Algus: 01.10.2023Tähtaeg: 01.11.2023
Taotle
2023. aasta Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi eripedagoogika stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli eripedagoogika eriala magistriõppe II aasta üliõpilased, kes soovivad peale kutse omandamist töötada laste ja noortega.
päeva
Algus: 14.09.2023Tähtaeg: 13.10.2023
Taotle
2023. aasta Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi logopeedia stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli logopeedia eriala magistriõppe II aasta üliõpilased, kes soovivad peale kutse omandamist töötada laste ja noorte logopeedina.
päeva
Algus: 14.09.2023Tähtaeg: 13.10.2023
Taotle
2023. aasta Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi füsioteraapia stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli füsioteraapia eriala magistriõppe II aasta üliõpilased, kes soovivad peale kutse omandamist töötada laste ja noorte füsioterapeudina.
päeva
Algus: 15.09.2023Tähtaeg: 15.10.2023
Taotle
2023. aasta XRP Ledger Trust fondi stipendium (sügissemester)
Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased, kelle teadustöö/uurimistöö on seotud digimajanduse valdkonnaga.
päeva
Algus: 19.09.2023Tähtaeg: 16.10.2023
Taotle
2023. aasta Apotheka farmaatsiaõppe- ja teaduse arendusfondi stipendium (sügissemester)
Apotheka farmaatsiaõppe –ja teaduse arendusfondi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi üliõpilaste, doktorantide ja teadlaste praktilise farmaatsia  alast õppe- ja teadustööd.
päeva
Algus: 19.09.2023Tähtaeg: 10.10.2023
Taotle
2023. aasta Heino Ainso nimeline rahvusvahelise ajaloo fond
Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli ajaloo ja õigusteaduse eriala üliõpilaste (sh magistrandid ja doktorandid) ajaloo ja rahvusvahelise õigusega seotud uurimistöid, eelkõige pagulasbaltlaste tegevust BATUN raames Balti riikide iseseisvuse taastamise nimel, nende tööde arutamist seminaridel ja konverentsidel ning avaldamist trükis, vajadusel ka üliõpilaste või teadlaste enesetäiendamist õppereisidel.
päeva
Algus: 19.09.2023Tähtaeg: 01.11.2023
Taotle
2023. aasta Riigi Kinnisvara AS (RKAS) stipendium „Tuleviku tipud“
Stipendium on loodud aitamaks kaasa üliõpilaste õppimismotivatsioonile ja akadeemilise personali järelkasvule. Stipendium on ette nähtud bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe edukale üliõpilasele.
päeva
Algus: 21.09.2023Tähtaeg: 24.10.2023
Taotle
2023/2024. aasta Neinar Seli stipendium artiklikonkursi “Minu esimene publikatsioon” parimatele autoritele
Stipendumi asutaja on Neinar Seli. Stipendiumiga soovib asutaja tunnustada artiklikonkursi „Minu esimene publikatsioon“ parimaid autoreid, toetades sellega noorte teadushuvi ja aidates kaasa uue teaduspõlvkonna kujunemisele.
päeva
Algus: 21.09.2023Tähtaeg: 01.04.2024
Taotle
2023. aasta Heidi-Ingrid Maaroosi stipendium
Fondi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna edukate üliõpilaste õpinguid ning tunnustada nende akadeemilist edukust. Stipendiumile saavad kandideerida TÜ meditsiiniteaduste valdkonna põhiõppe üliõpilased, kes on jooksval aastal esinenud arstiteaduskonna konverentsil ettekandega (k.a. stendiettekanne) kliinilise meditsiini valdkonnas ja kes omavad häid tulemusi õppe- ja teadustöös.
päeva
Algus: 21.09.2023Tähtaeg: 01.11.2023