Tartu Ülikooli Sihtasutus

Hulgaliselt stipendiume ja toetusi paljudele tudengitele ja noorteadlastele.

Tänu headele toetajatele oleme saanud välja anda üle 1300 stipendiumi ning tunnustada üliõpilaste ja teadlaste õppe- ja teadustööd rohkem kui 1,8 miljoni euroga. 

Kampaaniad

Vaata lähemalt
Loome üheskoos uusi võimalusi.
Talendid Tartusse programmi stipendium
Talendid Tartusse stipendiumi eesmärk on tuua Tartu Ülikooli õppima andekaid gümnaasiumilõpetajaid.
kogutud
eesmärk100 000€
päeva veel

Stipendiumid

Vaata lähemalt 
Leia endale sobiv stipendium ja avarda oma võimalusi.
Taotle
2021. aasta Valda ja Bernard Õuna mälestusfondi stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli üliõpilased (sh magistrandid ja doktorandid), kelle teadustöö on seotud biomeditsiini valdkonnaga ning kelle biomeditsiinialased teadustööd on eelneval aastal avaldatud või avaldamiseks esitatud.
päeva
Algus: 26.08.2021Tähtaeg: 26.09.2021
Taotle
2021. aasta professor Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse toetamise fondi stipendium
Stipendiumile on oodatud kandideerima jooksval aastal teadusajakirja suunatud või seal avaldatud, samuti arstiteaduskonna teaduskonverentsil esitatud mikrobioloogia ja infektsioonhaiguste alase teadustöö autorid.
päeva
Algus: 01.09.2021Tähtaeg: 01.10.2021
Taotle
2021. aasta Peeter Põllu stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida kõigi Eesti avalik-õiguslike kõrgkoolide õpetajakoolituse üliõpilased alates kaheksandast õppesemestrist integreeritud õppekava puhul ja teisest semestrist magistri- ja doktoriõppes.
päeva
Algus: 01.09.2021Tähtaeg: 01.10.2021
Taotle
2021. aasta Flory ja Erik Kalve stipendium
Stipendiumile saavad taotlusi esitada majandusteaduskonna edukad üliõpilased kõigilt õppetasemetelt ning noorteadurid. Võrdsete kandidaatide puhul on eeliseks kuulumine Korp. Põhjalasse.
päeva
Algus: 01.09.2021Tähtaeg: 01.10.2021
Taotle
2021. aasta Igor ja Kristy Ilinsky stipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada neurolooge, neurokirurge ja neuroteadlasi, kes soovivad täiendada oma oskusi liigutushäirete nüüdisaegsete ravimeetodite valdkonnas ning saada süvateadmisi nende mehhanismidest. 
päeva
Algus: 26.05.2021Tähtaeg: 01.11.2021
Taotle
2021. aasta Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti mälestusfondi stipendium
Stipendiumit saavad taotleda kõikide teaduskondade kõigi tasemete eesti kodakondsusega edukad üliõpilased, kes vajavad majanduslikku abi.
päeva
Algus: 10.09.2021Tähtaeg: 10.10.2021
Taotle
2021. Marju Lepajõe mälestusfondi stipendium
Stipendiumifondi eesmärk on tunnustada ja väärtustada teadus- ja tõlketegevust, mis seostub Marju Lepajõe elutöö jätkamisega.  
päeva
Algus: 16.09.2021Tähtaeg: 10.10.2021
Taotle
2021. aasta Talendid Tartusse programmi stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli esimese õppeastme eestikeelsetele õppekavadele õppima asuvad silmapaistvad gümnaasiumilõpetajad.
päeva
Algus: 15.09.2021Tähtaeg: 01.10.2021