Tartu Ülikooli Sihtasutus

Hulgaliselt stipendiume ja toetusi paljudele tudengitele ja noorteadlastele.

Tänu headele toetajatele oleme saanud välja anda üle 1500 stipendiumi ning tunnustada üliõpilaste ja teadlaste õppe- ja teadustööd rohkem kui 1,9 miljoni euroga. 

Kampaaniad

Vaata lähemalt
Loome üheskoos uusi võimalusi.
Tartu Ülikooli Ukraina stipendiumi fond
Tartu Ülikool asutas 28. veebruaril stipendiumifondi, et koguda ja vahendada annetusi Ukraina üliõpilaste õpingute toetamiseks. Fondi saavad teha annetusi nii ettevõtted kui ka eraisikud. Stipendiumi saavad taotleda Ukraina kodakondsusega Tartu Ülikooli bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased.
kogutud
eesmärk100 000€
päeva veel
Eesti hambaarstiteaduse stipendiumi fond
Eesti Hambaarstide Liit asutas Tartu Ülikooli sihtasutuse juurde Eesti hambaarstiteaduse stipendiumi fondi , mille eesmärk on toetada edukaid hambaarstiteaduse eriala üliõpilasi, residente, doktorante ja õppejõude.
kogutud
eesmärk50000€
päeva veel

Stipendiumid

Vaata lähemalt 
Täname kõiki toetajaid, kelle abil alljärgnevad stipendiumikonkursid on taas kandideerimiseks avatud.
Taotle
2022. aasta väliseesti külalisprofessori stipendium
Stipendiumi eesmärk on tagada nimekate välismaal töötavate eesti päritolu teadlaste ja õppejõudude osalemine Tartu Ülikooli tegevuses vähemalt ühe aasta või erandina ühe semestri jooksul.
päeva
Algus: 03.05.2022Tähtaeg: 02.10.2022
Taotle
2022. aasta Igor ja Kristy Ilinsky stipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada noori eesti neurolooge või neuroteadlasi, kes tahavad omandada või täiendada oma oskusi liikumishäirete, eriti düskineesiate kaasaegsete (ja arenevate) ravimeetodite valdkonnas ning omandada põhjalikke teadmisi nende häirete aluseks olevate teaduslike põhimõtete kohta. 2022. aasta stipendium keskendub neuroradioloogia uuringutele, mis tehakse uudsete meetoditega, et vaadelda magnetresonantstomograafia abil inimaju subkortikaalseid struktuure. 
päeva
Algus: 01.05.2022Tähtaeg: 01.11.2022
Taotle
2022. aasta Tartu Raefondi stipendium
Raefond on asutatud 1997. aastal Tartu linnavalitsuse poolt eesmärgiga toetada Tartust pärit üliõpilasi ja Tartuga seotud teadus-, õppe- ja arendustööd. Stipendium antakse eduka õppetegevuse toetuseks. Stipendiumi andmisel arvestatakse õppetöö tulemusi, aga ka üliõpilase tegevust, mis on seotud Tartu linna ja Tartu ülikooliga väljaspool õppetööd.
päeva
Algus: 15.08.2022Tähtaeg: 01.11.2022
Taotle
2022. aasta professor Volli Kalmu mälestusstipendium
Stipendimi eesmärk on toetada edukaid õpetajakoolituse õppekava üliõpilasi, kes vajavad majanduslikku tuge.
päeva
Algus: 15.08.2022Tähtaeg: 01.10.2022
Taotle
2022. aasta Voldemar Jaanbergi stipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada Eesti kodakondsusega Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistrante, doktorante, teadureid ja õppejõude, et kasvatada tugev akadeemiline järelkasv Eesti majandusteadusele.
päeva
Algus: 15.08.2022Tähtaeg: 01.11.2022
Taotle
2022. aasta professor Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse toetamise fondi stipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada edukaid Tartu Ülikooli arstiteaduskonna üliõpilasi, magistrante ja doktorante, kes on antud aastal andnud olulise panuse meditsiinilise mikrobioloogiaga seotud teadustöösse.
päeva
Algus: 15.08.2022Tähtaeg: 01.10.2022
Taotle
2022. aasta Andreas ja Elmerice Traksi stipendium
Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumi eesmärgiks on toetada eesti päritolu üliõpilasi, arst-residente ja teadlasi nende õppimisel või enesetäiendamisel USA või Euroopa riikide kõrgemates õppeasutustes ja kliinikutes.
päeva
Algus: 15.08.2022Tähtaeg: 01.11.2022
Taotle
2022. aasta Lev Vassiljevi mälestusstipendium
Stipendiumi eesmärgiks on populariseerida kartograafia-alaseid õpinguid, uurimis- ja teadustööd. Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli magistri- ja doktoriõppe üliõpilased, kes on spetsialiseerunud kartograafia valdkonnale.
päeva
Algus: 15.08.2022Tähtaeg: 01.11.2022
Taotle
2022. aasta Heidi-Ingrid Maaroosi stipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna edukate üliõpilaste õpinguid ning tunnustada nende akadeemilist edukust. Stipendiumile saavad kandideerida TÜ meditsiiniteaduste valdkonna põhiõppe üliõpilased, kes on jooksval aastal esinenud arstiteaduskonna konverentsil ettekandega (k.a. stendiettekanne) kliinilise meditsiini valdkonnas ja kes omavad häid tulemusi õppe- ja teadustöös.
päeva
Algus: 15.08.2022Tähtaeg: 01.11.2022
Taotle
2022. aasta Reet Montoneni mälestusstipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada kliinilisele lastepsühholoogiale spetsialiseerumas või spetsialiseerunud edukaid psühholoogia eriala magistrante ja doktorante (õpivad Eesti akrediteeritud kõrgkoolis) nende õppe- ja teadustöös ning praktiseerivaid lastepsühholooge nende erialases enesetäiendamises.
päeva
Algus: 15.08.2022Tähtaeg: 01.11.2022
Taotle
2022. aasta Marju Lepajõe mälestusfondi stipendium
Stipendiumi eesmärk on tunnustada ja väärtustada teadus- ja tõlketegevust, mis seostub Marju Lepajõe elutöö jätkamisega. Stipendiumi saaja peab olema magistri- või doktorikraadiga isik, kes oma teadus- või tõlketööga panustab Marju Lepajõe elutöö jätkamisse või jäädvustamisse.
päeva
Algus: 15.08.2022Tähtaeg: 10.10.2022
Taotle
2022. aasta Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti mälestusfondi stipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada Eesti kodakondsusega üliõpilasi ja kraadiõppureid, kes vajavad majanduslikku abi õpingute lõpetamiseks või edasiõppimiseks kõrgema akadeemilise kraadi saavutamiseks.
päeva
Algus: 15.08.2022Tähtaeg: 01.11.2022
Taotle
2022. aasta Karl Laaguse nimeline mälestusstipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli muuseumi töötajaid, kes on silma paistnud Tartu Ülikooli pärandi säilitamisega ja soovivad end oma erialal täiendada uute teadmiste ja oskuste omandamisega.
päeva
Algus: 15.08.2022Tähtaeg: 10.10.2022
Taotle
2022. aasta Tartu Raefondi preemia
Preemia on mõeldud TÜ õppejõule või teadustöötajale või õppejõudude või teadustöötajate rühmale tema või nende tunnustamiseks Tartu linna ajalugu, haldust, infrastruktuuri ja huve käsitleva silmapaistva teadus-, õppe- või arendustöö tulemuse eest, samuti samasuunalise teadus- ja õppetegevuse arendamise eest.
päeva
Algus: 15.08.2022Tähtaeg: 01.11.2022
Taotle
2023. aasta Tartu Raefondi stipendium. Uus!
Tartu Raefondi stipendium (edaspidi stipendium) on Tartu linna ja Tartu Ülikooli Sihtasutuse koostöös välja antav stipendium Tartu Ülikooli üliõpilasele õppetöö raames tehtud uurimustöö või kirjutatud essee eest, mis käsitleb Tartu linna väljakutseid ja/või linnaga seotud arenguid seostatult ÜRO kestliku arengu eesmärkidega (UN SDG).  
päeva
Algus: 01.10.2022Tähtaeg: 01.04.2023
Taotle
2022. aasta Anu Raua stipendium
Anu Raua stipendium on toetus TÜ Viljandi kultuuriakadeemia pärandtehnoloogia ja kultuuripärandi loovrakenduste õppekava üliõpilastele.
päeva
Algus: 01.10.2022Tähtaeg: 01.11.2022
Taotle
2022. aasta professor Atko-Meeme Viru stipendium
Professor Atko-Meeme Viru stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli alla 40 aastased doktorandid, noorteadlased ja õppejõud, kes tegelevad uurimistööga liikumis- ja sporditeaduste valdkonnas.
päeva
Algus: 01.10.2022Tähtaeg: 01.11.2022
Taotle
2022. aasta Eesti hambaarstiteaduse stipendium
Stipendiumifondi eesmärk on toetada edukaid hambaarstiteaduse eriala üliõpilasi ja õppejõude, kellel on väljapaistvad tulemused õppe- või teadustöös.
päeva
Algus: 01.09.2022Tähtaeg: 01.11.2022
Taotle
2022. aasta Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi logopeedia stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli logopeedia eriala magistriõppe II aasta üliõpilased, kes soovivad peale kutse omandamist töötada laste ja noorte logopeedina.
päeva
Algus: 23.09.2022Tähtaeg: 23.10.2022
Taotle
2022. aasta Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi eripedagoogika stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli eripedagoogika eriala magistriõppe II aasta üliõpilased, kes soovivad peale kutse omandamist töötada laste ja noortega.
päeva
Algus: 23.09.2022Tähtaeg: 23.10.2022
Taotle
2022. aasta Fred Kudu stipendium
Fred Kudu nimelise stipendiumi eesmärgiks on anda õppetöös ja kergejõustiku edendamises väljapaistvaid tulemusi omavatele Tartu Ülikooli üliõpilastele võimalus täielikumaks pühendumiseks enda erialasele täiendamisele. Stipendiumi väljaandmist toetavad K-Klubi, Eesti Kergejõustikuliit ja Korporatsioon Fraternitas Liviensis.
päeva
Algus: 01.10.2022Tähtaeg: 01.11.2022