Tartu Ülikooli Ukraina stipendiumi fond — Tartu Ülikooli Sihtasutus

Tartu Ülikooli Ukraina stipendiumi fond

Tartu Ülikool asutas 2022. aasta 28. veebruaril stipendiumifondi, et koguda ja vahendada annetusi Ukraina üliõpilaste õpingute toetamiseks Tartu Ülikoolis. 

Fondi saavad teha annetusi nii ettevõtted kui ka eraisikud. Stipendiumi saavad taotleda Ukraina kodakondsusega bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased. Avaliku konkursi stipendiumile kuulutab sihtasutus välja oma kodulehel ja ülikooli teabekanalites.

Tartu Ülikooli rektor Toomas Asseri sõnul on meie kohus pakkuda Ukrainast Tartu Ülikooli õppima tulnud üliõpilastele igakülgset tuge selleks, et nad tunneksid end turvaliselt nii praegusel ääretult raskel ajal kui ka tulevikule ja õpingutele mõeldes. „Ukraina üliõpilaste ülikoolitee peab jätkuma vaatamata nende noorte kodumaad ja peresid tabanud tragöödiale ning sellega kaasnevatele majanduslikele raskustele. Tartu Ülikooli iga liige, vilistlane, koostööpartner ja ka iga hariduse usku eestimaalane saab loodava stipendiumifondi kaudu sellele kaasa aidata,“ sõnas Asser.

Tee annetus Tartu Ülikooli Ukraina stipendiumifondi!

  •  Stipendiumi saavad taotleda Ukraina kodakondsusega bakalaureuseja magistriastme üliõpilased, kes õpivad Tartu Ülikoolis.
  • Ukraina üliõpilased võivad stipendiumi kasutada oma vajaduste kohaselt. Ülikooli õppetasust on nad vabastatud.
  • Stipendiumite arv ja suurus oleneb annetuste kogusummast.

Tartu Ülikooli Ukraina stipendiumifondi laekus eelmise kampaaniaga ligi 120 000 eurot. Stipendiume on välja makstud kahel korral 31.03.22 komisjoni otsuse alusel 47 700 eurot (stipendiumi said 32 üliõpilast) ja 02.11.22 komisjoni otsuse alusel 69 000 eurot ( stipendiumi said 81 üliõpilast).