Tänamine — Tartu Ülikooli Sihtasutus

Kuidas täname oma toetajaid?

Annetuse kaudu aitate toetada üliõpilaste haridustee jätkamist, kasvatada tugev akadeemiline järelkasv Tartu Ülikooli teadlaskonnale, aitate kaasa Tartu Ülikooli ja Eesti tuleviku kujundamisele.

Annetuse tegemine annab võimaluse luua kontakte andekate üliõpilaste ja silmapaistvate teadlastega ning jäädustada oma nimi tulevastele põlvkondadele ja Tartu Ülikooli ajalukku.

Kuidas täname oma toetajaid?

 • Toetaja nime avalikustamine veebilehel
Toetajate nõusolekul avaldame kõigi toetajate nimed TÜ Sihtasutuse veebilehel.

 • Nimeline professuur, stipendium, hoone, auditoorium või laboriseade
Annetaja soovist lähtuva nimelise stipendiumi loomine, hoone või ruumi remonti toetanud isiku või ettevõtte nimega plaadi avamine hoonel või ruumis, õpperuumi või hoone nimetamine annetaja soovi kohaselt, aparatuuri või labiroseade ostmist toetanud isiku või ettevõtte andmetega nimesildi paigutamine aparaadile.

 • TÜ sihtasutuse tänukiri
 • Toetajate tänamine üleriigilises päevalehes
 • Rektori allkirjaga tänukirjaga autasustamine (Tänukirjaga autasustatakse nii ülikooli töötajaid kui ka isikuid, asutusi ja organisatsioone väljastpoolt ülikooli)
 • Rektori tänuõhtusöök toetajatele
Iga-aastane rektori tänuõhtusöök toetajatele.

 • TÜ auliikmeks nimetamine
TÜ auliikmeks nimetatakse nimetatakse füüsilisi isikuid, kes on märkimisväärselt kaasa aidanud Tartu Ülikooli põhikirjalise eesmärgi saavutamisele, muu hulgas olulise rahaliselt hinnatava toetusega.

 • Tartu Ülikooli tänutähega tunnustamine

Tartu Ülikooli Tänutäht antakse isikule, kes on osutanud ülikoolile suuri teeneid.


Teenused Tartu Ülikooli partneritele:

Arenduskoostöö

 • tutvustused laborites ja töörühmades
 • personaalsed arendused
 • teadlase kasutamine eksperdina ettevõtte arendusmeeskonnas
 • spetsiifilised koolitused
 • eksperthinnangud
 • rahvusvaheline koostöövõrgustik

Koolitus ja motiveerimine

 • juhtimis- ja arenguprogrammid
 • erialased koolitused spetsialistidele
 • lühikesed motivatsioonikoolitused
 • paindlikud e-kursused
 • ürituste loovlahendused

Tuleviku kujundamine

 • kaasarääkija õppekavade ja -suundade arengus
 • otsekontakt õppekava juhiga
 • ülikooli meeskonna mehitaja – anna teada oma valdkonna
  arenguks vajalike ekspertide vajadus

Värbamine ja praktika

 • eksklusiivne võimalus olla lähedal noorteadlaste arendusprojektidele
 • värbamine kuulutuskeskkonna või simulatsiooni kaudu
 • projektipõhine praktika – lahendused koos valdkondadeüleste ja rahvusvaheliste tudengimeeskondadega
 • mentorlus – võimalus suunata tulevast haritlast
 • probleemipõhine õpe
 • tudengite uurimistööd
Lisainfo partnerlusprogrammi kohta: Kristel Reim, Partnerlusprogrammi projektijuht, 737 4887, 5342 4023
Ülikooli 18-138, kristel.reim@ut.ee, http://www.ut.ee/et/partnerlusprogramm