2024. aasta XRP Ledger Trust fondi stipendium (kevadsemester) — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2024. aasta XRP Ledger Trust fondi stipendium (kevadsemester)

Stipendiumi kirjeldus:

Fondi eesmärk on toetada tehnoloogia arendamist ning juhtimise ja jätkusuutlikkuse õiguslikke ja regulatiivseid raamistikke. Stipendiumi eesmärk on laiendada teadmisi detsentraliseeritud tehnoloogiate võimalustest keerukate probleemide lahendamisel. Stipendiumi taotlusele tuleb lisada kirjalik essee.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile võivad kandideerida Tartu Ülikooli bakalaureuse- ja magistriõppe kõikide õppekavade üliõpilased.

Stipendiumite arv ja suurus:

Stipendiumi summa bakalaureuseõppe üliõpilastele on 1500 eurot ja magistriõppe üliõpilastele 2000 eurot. Igal aastal antakse välja igas õppeastmes 4-5 stipendiumi.

Kandideerimiseks esita:

  • stipendiumitaotlus ( Elektrooniline stipendiumitaotlus sihtasutuse kodulehel);
  • essee teemal „Kuidas saab plokiahelatehnoloogia aidata mul täita unistust muuta maailma ja kuidas aitab sellele kaasa stipendium?“ Essees tuleb esitada konkreetseid, seniste õpingutega seotud näiteid;
  • tõend õppetulemuste kohta (sh kaalutud keskmine hinne);
  • juhendava õppejõu soovitus.

Taotlemise tähtaeg:

 15. aprill 2024 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Juuni keskel toimuval TÜ Sihtasutuse kevadsemestri stipendiaatide vastuvõtul.

Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.

Rohkem infot XRP Ledger’i kohta leiab aadressilt https://xrpl.org.