2024. aasta Voldemar Siimoni stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2024. aasta Voldemar Siimoni stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Voldemar Siimoni Mälestusfondi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna etnoloogia või eesti ja soome-ugri keeleteaduste eriala edukate üliõpilaste õpinguid ja enesetäiendamist nii Tartu Ülikoolis kui ka teistes maailma ülikoolides.

Stipendiumite arv ja suurus:

Kuni viis 1500 euro suurust stipendiumit.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile saavad kandideerida humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna:

  • etnoloogia eriala edukad üliõpilased ja doktorandid, magistritaseme üliõpilaste puhul etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia ning folkloristika ja pärandirakenduste õppekavade üliõpilased;
  • eesti ja soome-ugri keeleteaduste õppekava kõikide õppetasemete edukad üliõpilased, kelle kitsam eriala on eesti keel või läänemeresoome keeled.

Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja õppeedukust, erialast tulemuslikkust ning ühiskondlikku tegevust. Muudel võrdsetel tingimustel on eelistatud üliõpilased, kes on sündinud ja kasvanud Saaremaal.

Kandideerimiseks esita:

  • Elektrooniline stipendiumitaotlus(sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust).
  • tõend õppetulemuste kohta (sh kaalutud keskmine hinne)

Taotlemise tähtaeg:

1. mai 2024 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.