2024. aasta Tartu Raefondi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2024. aasta Tartu Raefondi stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Tartu Raefondi stipendiumiga toetatakse üliõpilaste uurimustöid või esseesid, mis käsitlevad Tartu linna väljakutseid ja/või linnaga seotud arenguid ÜRO kestliku arengu eesmärkide võtmes (https://www.riigikantselei.ee/valitsuse-too-planeerimine-ja-korraldamine/valitsuse-too-toetamine/saastev-areng).  

Stipendiumite arv ja suurus:

Stipendiumi suurus on 1500 eurot. Aastas antakse Tartu Ülikooli üliõpilastele kuni kümme stipendiumi.  

Kandideerimise nõuded:

Stipendium antakse Tartu Ülikooli bakalaureuse üliõpilasele silmapaistva uurimustöö või essee eest toetamaks tema õpingute jätkamist. Stipendiumi andmisel arvestatakse eelkõige uurimustöös või essees esitatud uudseid ideid või teadmisi.  

Kandideerimiseks esita:

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada sihtasutusele elektrooniline taotlus, mis sisaldab nii üliõpilase motivatsioonikirja kui ka õppejõu soovituskirja

Taotlusele lisatakse uurimustöö või essee ning õppetulemuste tõend, mis sisaldab kaalutud keskmist hinnet.  

Taotlemise tähtaeg:

1.     aprill 2024

Stipendium antakse üle:

Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.