2024. aasta Professor Peeter Tulviste mälestusfondi preemia — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2024. aasta Professor Peeter Tulviste mälestusfondi preemia

Mälestusfondi eesmärk on tunnustada ja väärtustada teadustegevust Tartu Ülikooli õppejõudude, teadustöötajate ja üliõpilaste hulgas ning laiemalt kogu ühiskonnas.

Preemia suurus:

Üks 5000 euro suurune stipendium

Kandideerimise nõuded:

Preemia saaja peab olema kuni 40-aastane (k.a) magistri- või doktorikraadiga Tartu Ülikoolis õppiv või töötav isik, kes oma teadustööga on andnud olulise panuse inimese kultuurilise olemuse mõistmisesse. Kandidaadi uurimistöö võiks ühendada eri teadusalasid ja kombineerida teadustöö metoodikaid uudsel moel. Preemia määratakse eelneval kolmel aastal avaldatud kõrgetasemelise teadustöö eest.

Kandideerimiseks esita:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus sihtasutuse kodulehel (täitmata võib jätta taotlusvormi punktis 4 eelarvet ning majandusliku hetkeolukorra kirjeldust puudutavad read);
  • ülevaade eelneval kolmel aastal avaldatud või avaldamiseks esitatud teadustööst ja põhjendus, kuidas see vastab statuudi p 6 toodud kriteeriumidele (sisaldub taotlusvormis);
  • juhendava õppejõu soovitus (sisaldub taotlusvormis);
  • muud taotleja poolt vajalikuks peetavad dokumendid.

Taotlemise tähtaeg:

15. jaanuar 2024 (k.a)

Preemia antakse üle:

Ülikooli aulas toimuval vabariigi aastapäeva aktusel. Preemia väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.