2024. aasta professor Atko-Meeme Viru stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2024. aasta professor Atko-Meeme Viru stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Stipendiumifondi asutavad Eesti Olümpiaakadeemia ja hr Neinar Seli eesmärgiga toetada liikumis- ja sporditeaduste alases uurimistöös silmapaistvaid tulemusi saavutanud Tartu Ülikooli doktorandi, noore teadlase või õppejõu teaduslikku tegevust.

Stipendiumi suurus:

Üks 3000 euro suurune stipendium.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumi võivad taotleda kõik Tartu Ülikoolis õppivad ja töötavad doktorandid, noored teadlased ja õppejõud, kes tegelevad uurimistööga liikumis- ja sporditeaduste valdkonnas ning kes ei ole professor Atko-Meeme Viru nimelise stipendiumi laureaadid. Noore teadlase ja õppejõuna mõistetakse käesolevas statuudis isikuid, kelle vanus on alla 40 aasta.

Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja senise liikumis- ja sporditeaduste alase teadustöö tulemuslikkust, samuti tema panust liikumis- ja sporditeaduste populariseerimisse, kehalise kasvatuse ja spordi alase kõrghariduse, tervist väärtustava eluviisi ja olümpialiikumise edendamisse Eestis.

Kandideerimiseks esita:

  • Elektrooniline stipendiumitaotlus, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  • senine haridustee ja töökogemus (koolid, kursused, tööpraktika, teaduslike publikatsioonide loetelu);
  • ülevaade ühiskondlikust tegevusest;
  • ülevaade teadustegevusest (tegevus kahe viimase aasta jooksul teadlasena, teaduse populariseerijana, kehalise kasvatuse ja spordi alase kõrghariduse, tervist väärtustava eluviisi ja olümpialiikumise edendajana Eestis);
  • põhjendus stipendiumi saamiseks (stipendiumi kasutamise eesmärk ja tegevuskava selle saavutamiseks);
  • viimase kahe aasta vältel ülikoolivälistest allikatest saadud stipendiumite, toetuste, preemiate loetelu (stipendiumi, toetuse või preemia maksja nimetus, selle otstarve, saamise aeg ja summa);
  • juhendaja soovituskiri.

Taotlemise tähtaeg:

5. aprill 2024 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Juuni keskel toimuval TÜ Sihtasutuse kevadsemestri stipendiaatide vastuvõtul. Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.