2024. aasta perekond von Tschishevsky mälestusstipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2024. aasta perekond von Tschishevsky mälestusstipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Stipendium on mõeldud Tartu Ülikooli Pärnu kolledži edukate üliõpilaste toetamiseks nende õppe- ja teadustöös nii Eesti kui ka teistes maailma ülikoolides. Stipendiumifondi asutas oma abikaasa mälestuseks pr. Nadia Walter-Tschisevsky.

Stipendiumite arv ja suurus:

Kuni viis 1000 euro suurust stipendiumi.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli Pärnu kolledži kõikide erialade Eesti kodakondsusega üliõpilased alates 3. semestrist.

Stipendiumi määramisel võetakse arvesse stipendiaadi õppeedukust, erialalist edukust ning ühiskondlikku tegevust.

Kandideerimiseks esita:

Elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust).

Taotlemise tähtaeg:

1. aprill 2024

Stipendium antakse üle:

Juuni keskel toimuval TÜ Sihtasutuse kevadsemestri stipendiaatide vastuvõtul.
Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.