2024. aasta Olev ja Talvi Maimetsa stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2024. aasta Olev ja Talvi Maimetsa stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Stipendiumide eesmärgiks on toetada infektsioonhaiguste ja rakubioloogia alast õppe- ja teadustööd Tartu Ülikoolis.

Stipendiumite arv ja suurus:

Kaks 1280 euro suurust stipendiumi.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumi saavad taotleda Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna infektsioonhaiguste eriala arst-residendid ning loodus- ja täppisteaduste valdkonna magistrandid ja doktorandid, kelle eriala või uurimistöö on seotud rakubioloogiaga.

Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja õppetulemusi (magistrandid, doktorandid), erialalist edukust (arst-residendid), motivatsiooni edasiõppimiseks ja tulevikuplaani omandatud teadmiste rakendamiseks Eestis.

Kandideerimiseks esita:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus(sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust);
  • välismaal stažeerimise korral vastuvõtva kõrgkooli või kliiniku kinnitus taotleja vastuvõtmise kohta (saab lisada elektroonsele taotlusele).

Taotlemise tähtaeg:

1. juuni 2024 (k. a)

Stipendium antakse üle:

Juuni keskel toimuval TÜ Sihtasutuse kevadsemestri stipendiaatide vastuvõtul.
Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.