2024. aasta Johannes Voldemar Veski stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2024. aasta Johannes Voldemar Veski stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Johannes Voldemar Veski stipendium on asutatud pr. Asta Veski poolt 1995. aastal oma isa mälestuseks. Stipendiumiga toetatakse Tartu Ülikoolis eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava eesti keele erialal õppivaid bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilasi.

Stipendiumite arv ja suurus:

Üks 500 euro suurune stipendium.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile on oodatud kandideerima Tartu Ülikoolis eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava eesti keele erialal õppivaid bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukus kaalutud keskmise hinde põhjal, motivatsioonikiri ja soovitus erialaõppejõult.

Kandideerimiseks esita:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust);
  • tõend õppetulemuste kohta (sh kaalutud keskmine hinne, mida saab õppekorraldusspetsialisti käest )

Taotlemise tähtaeg:

15. mai 2024 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Stipendiumi saaja nimi tehakse teatavaks ja stipendium antakse üle J. V. Veski päeval. Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.