2024. aasta Heino Ainso nimeline rahvusvahelise ajaloo fond — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2024. aasta Heino Ainso nimeline rahvusvahelise ajaloo fond

Stipendiumi kirjeldus:

Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli ajaloo ja õigusteaduse eriala üliõpilaste (sh magistrandid ja doktorandid) ajaloo ja rahvusvahelise õigusega seotud uurimistöid, eelkõige pagulasbaltlaste tegevust Balti riikide iseseisvuse taastamise nimel (sh organisatsiooni BATUN tegevust), nende tööde arutamist seminaridel ja konverentsidel ning avaldamist trükis, vajadusel ka üliõpilaste või teadlaste enesetäiendamist õppereisidel.

Stipendiumite arv ja suurus:

Stipendiumifondi suurus kuni 5400 eurot. Stipendiumite arvu ja suuruse otsustab stipendiumikomisjon.

Kandideerimiseks esita:

  • Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada elektrooniline taotlus sihtasutuse kodulehel.
  • Uurimistöö stipendiumi puhul tuleb taotlusele lisada uurimistöö plaan ja sisuline põhjendus.

Taotlemise tähtaeg:

  • 22. veebruar 2024 (k.a)

Stipendium antakse üle:

  • Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.