2024. aasta Grant Thornton Baltic OÜ stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2024. aasta Grant Thornton Baltic OÜ stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Grant Thornton Baltic OÜ asutab stipendiumi, mille eesmärk on toetada edukaid majandusteaduse ja ettevõtte majanduse õppekava bakalaureuseõppe üliõpilasi.

Stipendiumite arv ja suurus:

Ühe stipendiumi suurus on 2 000 eurot, igal aastal antakse välja kaks stipendiumi.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli majandusteaduse ja ettevõtte majanduse õppekava bakalaureuseõppe üliõpilasi.

Stipendiumi määramisel võetakse aluseks motivatsioonikiri, soovituskiri ning taotleja õppetööalane edukus.

Kandideerimiseks esita:

  • Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada sihtasutusele elektrooniline stipendiumitaotlus (sh motivatsioonikiri; juhendaja, õppejõu või tööandja soovituskiri);
  • õppetulemuste tõend, sh kaalutud keskmine hinne.

Taotlemise tähtaeg:

3. aprill 2024

Stipendium antakse üle:

Juuni keskel toimuval TÜ Sihtasutuse kevadsemestri stipendiaatide vastuvõtul.
Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.