2024. aasta Erich Rannu perekonna stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2024. aasta Erich Rannu perekonna stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Stipendiumi eesmärgiks on edendada majandusteaduste, matemaatika, matemaatilise statistika, informaatika ja arvutitehnika erialade õpinguid Tartu Ülikoolis, innustades üliõpilasi rakendama oma oskusi ja teadmisi neis tegevusvaldkondades Eestis.

Stipendiumite arv ja suurus:

Kaks 3000 euro suurust stipendiumi ja ja üks 5000 euro suurune uurimistöö stipendium.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile saavad kandideerida Eesti kodakondsusega Tartu Ülikooli bakalaureuse-, magistri- või doktoriõppes olevad majandusteaduse, matemaatika, matemaatilise statistika, informaatika ja arvutitehnika üliõpilased, kellel on väga hea õppeedukus.
Uurimistöö stipendiumi puhul tuleb taotlusele lisada uurimis- ja projektitöö kavand ja sisuline põhjendus.

Stipendiumi määramisel võetakse aluseks õppeedukus, saavutused oma erialal ning ühiskondlik tegevus ja majanduslik olukord.

Kandideerimiseks esita:

Taotlemise tähtaeg:

1. mai 2024 (k.a)

Stipendium antakse üle:
Stipendium antakse üle sihtasutuse poolt korraldataval kevadisel vastuvõtul 13. juunil. Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.