2024. aasta Eesti kõrgema muusikahariduse edendamise stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2024. aasta Eesti kõrgema muusikahariduse edendamise stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Tartu Ülikooli Sihtasutus ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia asutavad, silmas pidades ülikooli ja sihtasutuse põhikirjalisi eesmärke ning Eesti kõrgema muusikahariduse käekäigule kaasaaitamise vajadust, Eesti kõrgema muusikahariduse edendamise fondi.

Stipendiumite arv ja suurus:

Stipendiumi suurus on 2000 eurot ning kevadsemestril antakse välja kuni neli stipendiumi.  

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumi saavad taotleda Tartu Ülikooli ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia üliõpilased ja juriidilised isikud, kui nende taotluses esitatud põhjendused stipendiumi saamiseks on kooskõlas EKMEF-i eesmärkide ja annetaja soovidega.

Kandideerimiseks esita:

  • stipendiumitaotlus (elektrooniline vorm sihtasutuse kodulehel);
  • Curriculum Vitae
  • Põhjendus stipendiumi taotlemiseks (mitte üle ühe lehekülje) või ülevaade juriidilise isiku tegevusest; teadusliku- või õppetöö teemad, publikatsioonid, võistlustööd, ettekanded
  • Juhendaja kirjaliku soovitusega.

Taotlemise tähtaeg:

5. aprill 2024

Stipendium antakse üle:

Juuni keskel toimuval TÜ Sihtasutuse kevadsemestri stipendiaatide vastuvõtul. Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.