2024. aasta CWT Estonia (Kaleva Traveli) reisistipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2024. aasta CWT Estonia (Kaleva Traveli) reisistipendium

Stipendiumi kirjeldus:

CWT Estonia (Kaleva Traveli) reisistipendium on asutatud 1997. aastal AS Hermann Reisid poolt TÜ magistrantide ja doktorantide õppereiside toetuseks. Stipendiumi rahastab reisbüroo CWT Estonia.

Stipendiumite arv ja suurus:

Stipendiumideks jagatakse välja kuni 10 000 eurot. Stipendiumite arvu ja suuruse otsustab komisjon.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile saavad taotlusi esitada Tartu Ülikooli kõikide valdkondade magistrandid ja doktorandid oma õppereiside toetuseks.

Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukus, erialane ja ühiskondlik tegevus, juhendava õppejõu soovitus ja reisi eesmärk.

Kandideerimiseks esita:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab isikuandmeid, ülevaadet taotleja haridus- ja töökäigust ning ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi taotlemiseks, ülevaadet erialasest teadustegevusest, stipendiumi kasutamise eelarvet, õppejõu soovitust);
  • Tõend õppetulemuste kohta (sh kaalutud keskmine hinne)

Taotlemise tähtaeg:

1. mai 2024 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Stipendium antakse üle sihtasutuse poolt korraldataval kevadisel vastuvõtul 13. juunil. Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.