2024. aasta Corpore kommunikatsioonistipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2024. aasta Corpore kommunikatsioonistipendium

Stipendiumi kirjeldus:

AS Corpore stipendiumi eesmärgiks on toetada Tartu Ülikooli kommunikatsioonierialade bakalaureuse- ja magistritaseme (s.o bakalaureuseastmes ajakirjanduse ja kommunikatsiooni õppekava ning magistriastmes ajakirjanduse ja kommunikatsiooni õppekava) üliõpilaste õpinguid.

Stipendiumite arv ja suurus:

Kaks 1500 euro suurust stipendiumit

Kandideerimise nõuded:

Stipendium on mõeldud üliõpilastele, kes:

  • tunnevad suurt huvi kommunikatsioonivaldkonna praktilise poole vastu ning on näidanud üles aktiivsust praktika- ja töökogemuste omandamisel,
  • on avara silmaringiga ning orienteeruvad hästi ühiskondlikes ja majandusprotsessides,
  • osalevad aktiivselt õppetöös,
  • on valmis kohtuma Corpore esindajatega intervjuuks.

Kandideerimiseks esita:

  • Stipendiumi taotlemiseks tuleb üliõpilasel esitada TÜ sihtasutusele elektrooniline stipendiumitaotlus sihtasutuse kodulehe kaudu, taotleja CV, tõend õppetulemuste kohta, sh kaalutud keskmine hinne.
  • Stipendiumi määramisel võetakse aluseks motivatsioonikiri, stipendiumi kasutamise eesmärk, ühiskondlik tegevus ning taotleja erialane edukus.

Taotlemise tähtaeg:

20. märts 2024 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.

Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi