2024. aasta Confido Meditsiinikeskuse stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2024. aasta Confido Meditsiinikeskuse stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Confido Meditsiinikeskus asutab stipendiumi, mille eesmärk on toetada õppe- ja teadustöös edukaid meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse integreeritud bakalaureuse- ja magistriõppe 1.-3. õppeaasta üliõpilasi.

Stipendiumite arv ja suurus:

Stipendiumi suurus on 2000 eurot. Igal aastal kuulutatakse välja üks kuni kolm stipendiumi.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse integreeritud bakalaureuse- ja magistriõppe 1.-3. õppeaasta üliõpilased.

Kandideerimiseks esita:

  • stipendiumitaotlus (elektrooniline vorm sihtasutuse kodulehel);
  • motivatsioonikiri (milles stipendiumi taotleja täpsutab, milleks ta soovib stipendiumit kasutada ning kirjeldab oma huvivaldkonda ja kompetentse);
  • elulookirjeldus;
  • juhendaja, õppejõu või tööandja soovituskiri (hinnang üliõpilase võimekusele seoses esile toodud huvivaldkonnaga);
  • õppetulemuste tõend, mis sisaldab ka kaalutud keskmist hinnet.
  • Täiendavalt võib taotlusele lisada teemaga sisuliselt seotud üliõpilase poolt tehtud publikatsioone, uurimustööde kokkuvõtteid või võistlustöid (juhul kui on).

Taotlemise tähtaeg:

1. aprill 2024

Stipendium antakse üle:

Juuni keskel toimuval TÜ Sihtasutuse kevadsemestri stipendiaatide vastuvõtul. Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.