2023. aasta XRP Ledger Trust fondi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2023. aasta XRP Ledger Trust fondi stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Stipendiumi eesmärk on toetada detsentraliseeritud tehnoloogiate (nagu näiteks XRP Ledger) uuenduslike kasutusviiside uurimist ja arendamist, et lahendada ühiskondlikke ja keskkonnaprobleeme, näiteks: tarneahela juhtimine, piiriülesed rahaülekanded, õiguslikud tagajärjed, detsentraliseeritud turud, digitaalsed maksed, pettuste ennetamine, IoT süsteemid, taastuvenergia jne.

Stipendiumi eesmärk on edendada jätkusuutlikkust ja sotsiaalset mõju, suurendades samal ajal läbipaistvust, vastutust, turvalisust ja tõhusust. Stipendium toetab tehnoloogia arendamist ning juhtimis- ja jätkusuutlikkuse õiguslikke ja regulatiivseid raamistikke. Lõppkokkuvõttes on stipendiumi eesmärk edendada arusaamist detsentraliseeritud tehnoloogiate potentsiaalist kompleksete probleemide lahendamisel.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli üliõpilased (sh magistrandid ja doktorandid), kelle teadustöö/uurimistöö on seotud digimajanduse valdkonnaga.

Stipendiumite arv ja suurus:

Stipendiumi summa bakalaureuseõppe üliõpilastele on 1500 eurot, magistriõppe üliõpilastele 2000 eurot ja doktoriõppe üliõpilastele 3000 eurot. 
Igal aastal antakse välja igas õppeastmes 2-3 stipendiumi.

Kandideerimiseks esita:

  • Elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust).
  • uurimistöö kavand ja põhjendus, kuidas see seondub digimajanduse valdkonnaga (kuni 2 lk.) või teaduspublikatsiooni fail
  • tõend õppetulemuste kohta (sh kaalutud keskmine hinne)
  • juhendava õppejõu soovitus.

Taotlemise tähtaeg:

 15. aprill 2023 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.

Digitaalmajandusele üleminekuga seotud uurimistööde näited:

a) selliste tehnoloogiliste lahenduste loomine, mis kasutavad XRP Ledgerit. Näiteks kommunaalmaksed, jaemaksed, annetuste kogumine, kohtuekspertiis, integratsioon autonoomsete seadmete/sõidukitega;

b) uurimistööde loomine, mis on õiguslikus kontekstis kohaldatavad detsentraliseeritud tehnoloogiatele (nt XRP Ledger). Näiteks mitut riiki hõlmavad, detsentraliseeritud (juhtiva pooleta), rahapesuvastase võitluse raamistikud.

Rohkem infot XRP Ledger’i kohta leiab aadressilt https://xrpl.org.