2023. aasta Voldemar Jaanbergi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2023. aasta Voldemar Jaanbergi stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Mälestusfondi eesmärk on toetada Eesti kodakondsusega Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistrante, doktorante, teadureid ja õppejõude, et kasvatada tugev akadeemiline järelkasv Eesti majandusteadusele.

Stipendiumite arv ja suurus:

Kuni kolm 2000 euro suurust stipendiumi.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistrandid, doktorandid ja doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastased teadurid ja õppejõud.

Stipendiumi määramisel võetakse aluseks taotleja õppeedukus (magistrandid, doktorandid), erialane tulemuslikkus ning ühiskondlik tegevus.

Kandideerimiseks esita:

  • Elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab ülevaadet erialasest tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks, ülevaadet majanduslikust olukorrast, stipendiumi kasutamise eelarvet ja õppejõu soovitust);
  • õppekorralduse spetsialistilt tõend õppetulemuste kohta (sh kaalutud keskmine hinne).

Taotlemise tähtaeg:

1. november 2023 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.