2023. aasta Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi logopeedia stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2023. aasta Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi logopeedia stipendium

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli logopeedia eriala magistriõppe II aasta üliõpilased, kes soovivad peale kutse omandamist töötada laste ja noorte logopeedina.

Stipendiumi taotlemise eelduseks on magistritöö või lõpueksami teemavalik, mis kinnitab huvi ja valmisolekut nimetatud vanusegrupiga töötamiseks ning soov asuda tööle laste spetsialistina riigi poolt rahastatavat teenust pakkuvas asutuses.

Stipendiumi suurus:

Ühe stipendiumi suurus on 3 600 eurot, mis makstakse välja võrdsetes osades 400 eurot kuus õppeaasta jooksul (üheksa kuu eest). Igal aastal antakse välja kuni kolm stipendiumi.

Kandideerimiseks esita:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust);
  • õppekorralduse spetsialistilt tõend õppetulemuste kohta (sh kaalutud keskmine hinne).

Taotlemise tähtaeg:

13. oktoober 2023 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.