2023. aasta Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi füsioteraapia stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2023. aasta Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi füsioteraapia stipendium

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli füsioteraapia eriala magistriõppe II aasta üliõpilased, kes soovivad peale kutse omandamist töötada laste ja noorte füsioterapeudina.

Stipendiumi taotlemise eelduseks on juhendaja või tulevase tööaandja soovitus, mis kinnitab huvi ja valmisolekut nimetatud vanusegrupiga töötamiseks ning soov asuda tööle laste spetsialistina (riigi poolt rahastatavas) rehabilitatsiooniteenust pakkuvas asutuses.

Stipendiumi suurus:

Ühe stipendiumi suurus on 3 600 eurot, mis makstakse välja võrdsetes osades 400 eurot kuus õppeaasta jooksul (üheksa kuu eest). Igal aastal antakse välja kuni kaks stipendiumi.

Kandideerimiseks esita:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust);
  • juhendaja või tulevase tööaandja soovitus, mis kinnitab huvi ja valmisolekut nimetatud vanusegrupiga töötamiseks ning soov asuda tööle laste spetsialistina (riigi poolt rahastatavas) rehabilitatsiooniteenust pakkuvas asutuses.
  • õppekorralduse spetsialistilt tõend õppetulemuste kohta (sh kaalutud keskmine hinne).

Taotlemise tähtaeg:

10. november 2023 (k.a) (pikendatud)

Stipendium antakse üle:

Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.