2023. aasta Tartu Raefondi stipendium. Uus! — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2023. aasta Tartu Raefondi stipendium. Uus!

Stipendiumi kirjeldus:

Tartu Raefondi stipendium (edaspidi stipendium) on Tartu linna ja Tartu Ülikooli Sihtasutuse koostöös välja antav stipendium Tartu Ülikooli üliõpilasele õppetöö raames tehtud uurimustöö või kirjutatud essee eest, mis käsitleb Tartu linna väljakutseid ja/või linnaga seotud arenguid seostatult ÜRO kestliku arengu eesmärkidega (https://www.riigikantselei.ee/valitsuse-too-planeerimine-ja-korraldamine/valitsuse-too-toetamine/saastev-areng).  

Stipendiumite arv ja suurus:

Stipendiumi suurus on 1500 eurot. Aastas antakse Tartu Ülikooli üliõpilastele kuni kümme stipendiumi.  

Kandideerimise nõuded:

Stipendium antakse Tartu Ülikooli bakalaureuse üliõpilasele silmapaistva uurimustöö või essee eest toetamaks tema õpingute jätkamist. Stipendiumi andmisel arvestatakse eelkõige uurimustöö või essee taset, selles esitatud uudseid ideid või teadmisi, aga ka üliõpilase õppeedukust.   

Kandideerimiseks esita:

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada sihtasutusele elektrooniline taotlus, mis sisaldab nii üliõpilase motivatsioonikirja kui ka õppejõu soovituskirja. Taotlusele lisatakse uurimustöö või essee ning õppetulemuste tõend, mis sisaldab kaalutud keskmist hinnet.   

Taotlemise tähtaeg:

1.     aprill 2023 

Stipendium antakse üle:

Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist. 

Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi