2023. aasta Swedbank AS stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2023. aasta Swedbank AS stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Stipendiumi eesmärk on toetada õigusteaduse eriala bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilasi, kellel on väljapaistvad tulemused õppe- või teadustöös.

Stipendiumite arv ja suurus:

2023. aasta kevadsemestril antakse välja kaks stipendiumi. Üks stipendium bakalaureuseõppe üliõpilastele summas 1300 eurot ja teine magistriõppe üliõpilastele summas 1500 eurot.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada sihtasutusele elektrooniline stipendiumitaotlus, sealhulgas motivatsioonikiri, elulookirjeldus, soovituskiri ja õppetulemuste tõend, mis sisaldab ka kaalutud keskmist hinnet.

Kandideerimiseks esita:

  • Elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust);
  • Tõend õppetulemuste kohta (sh kaalutud keskmine hinne);
  • Ole valmis kohtuma komisjoni liikmetega intervjuuks.

Taotlemise tähtaeg:

21. aprill 2023 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Stipendium antakse üle sihtasutuse poolt korraldataval kevadisel vastuvõtul 13. juunil. Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.