2023. aasta (sügissemester) Andreas ja Elmerice Traksi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2023. aasta (sügissemester) Andreas ja Elmerice Traksi stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumi eesmärgiks on toetada eesti päritolu üliõpilasi, arst-residente ja teadlasi nende õppimisel või enesetäiendamisel välismaal asuvates õppe- ja teadusasutustes (üliõpilasvahetuses osalemine, erialane enesetäiendamine täienduskoolitustel, konverentsidel vm sarnasel osalemine).

Stipendiumite arv ja suurus:

Välja jagatakse stipendiumid kogusummas  kuni13 000 eurot. stipendiumide arvu otsustab komisjon.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile saavad kandideerida:

  • Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna magistrandid (sh integreeritud õppe üliõpilased alates 4. aastast) ja doktorandid, kelle õppe- ja teadustöö on seotud arstiteadusega
  • Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna arst-residendid, kusjuures muudel võrdsetel tingimustel on eelistatud teadustööd tegevad ja eakate meditsiiniga tegelevad arst-residendid
  • Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna magistrandid ja doktorandid, kelle uurimistöö on seotud poliitilis-riiklike teemadega

Stipendiumi määramisel võetakse aluseks taotleja õppeedukus (magistrandid, doktorandid), motivatsioon edasiõppimiseks ja tulevikuplaan omandatud teadmiste rakendamiseks Eestis. Arvesse võetakse ka taotleja ühiskondlikku tegevust ja aktiivsust üliõpilaskonnas.

Kandideerimiseks esita:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab isikuandmeid, ülevaadet taotleja haridus- ja töökäigust ning ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi taotlemiseks, ülevaadet erialasest teadustegevusest, stipendiumi kasutamise eelarvet, õppejõu soovitust)
  • vastuvõtva kõrgkooli/teadusasutuse kinnitus või konverentsil osalemise kinnitus (saab lisada taotlusele)
  • õppekorralduse spetsialistilt saadud tõend õppetulemuste kohta

Taotlemise tähtaeg:

1. november 2023 (k.a)

Stipendium antakse üle:
Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.