2023. aasta Sten Luiga stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2023. aasta Sten Luiga stipendium

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumifondi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli üliõpilasi vaimse tervise edendamise ja psüühiliste haiguste ennetamisega seotud uurimistööde kirjutamisel, uurimis või praktikaprojektides osalemisel ja/või nimetatud teema populariseerimisel meedias.

Käesoleval semestril saavad stipendiumile kandideerida Tartu Ülikooli psühholoogia magistriõppe üliõpilased, kes uurivad Eestis rakendatavate ennetuse ja/või madala lävepakuga sekkumiste tulemuslikkust, sh töötavad välja vastavaid hindamismudeleid.  

Stipendiumi suurus:

Üks 2000 euro suurune stipendium.

Kandideerimiseks esita:

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada sihtasutusele väljakuulutatud tähtpäevaks elektrooniline stipendiumitaotlus, milles kirjeldatakse kavandatud projekti koos taotleja pädevust kinnitavate artiklite, uurimistööde, nende kavandite ja õppetulemuste tõendiga (mis sisaldab ka kaalutud keskmist hinnet).

Taotlemise tähtaeg:

20. oktoober 2023 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.