2023. aasta Riigi Kinnisvara AS (RKAS) stipendium „Tuleviku tipud“ — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2023. aasta Riigi Kinnisvara AS (RKAS) stipendium „Tuleviku tipud“

Stipendiumi kirjeldus:

Stipendium on loodud aitamaks kaasa üliõpilaste õppimismotivatsioonile ja akadeemilise personali järelkasvule.

Stipendium on ette nähtud bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe edukale üliõpilasele. Taotleja uurimistöö teema peab olema seotud järgmiste valdkondadega: teadmispõhine ja digitaalne ehitus ning selle juhtimine; hoonete keskkonnamõju ja jätkusuutlikkus; hoonete energiatõhusus, sisekliima ja tehnosüsteemid; kinnisvara korrashoid ja digitaliseerimine; avaliku ruumi loomine ja kujundamine; töökeskkonna disain.

Stipendiumite arv ja suurus:

Bakalaureuseõppe stipendiumi suurus on 2000 eurot, magistriõppe üliõpilaste stipendiumi suurus 3000 eurot ning doktoriõppe üliõpilaste stipendiumi suurus on 5000 eurot. Stipendiumite arvu otsustab komisjon.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe edukad üliõpilased, kes vastavad järgmistele tingimustele:

 • immatrikuleeritud Tartu Ülikoolis ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • kaalutud keskmine hinne vähemalt 3,5;
 • aktiivne eluhoiak ja oma eriala fänn, kelle eesmärgiks on areneda valdkonna tipptegijaks;
 • on valmis esitama oma lõputööd ettekandena Riigi Kinnisvara töötajatele;
 • planeeritav bakalaureuse-, magistri- või doktoritöö keskendub järgmistele valdkondadele:
  • teadmispõhine ja digitaalne ehitus ning selle juhtimine;
  • hoonete keskkonnamõju ja jätkusuutlikkus;
  • hoonete energiatõhusus, sisekliima ja tehnosüsteemid;
  • kinnisvara korrashoid ja digitaliseerimine;
  • avaliku ruumi loomine ja kujundamine;
  • töökeskkonna disain.
 • võimalus teha koostööd AS-iga Riigi Kinnisvara (sh tasustatud praktika võimalus), täpne koostöövorm sõltub stipendiaadi ja rahastaja vahelisest kokkuleppest;
 • valmisolek kohtuda Riigi Kinnivara AS-iga, et teha 5 minutiline liftikõne, mille käigus tutvustatakse oma bakalaureuse-, magistri- või doktoritöö projekti.

Kandideerimiseks esita:

 • elektrooniline taotlus sihtasutuse kodulehe kaudu, mis sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks (motivatsioonikiri); juhendava õppejõu soovitust;
 • elulookirjeldus (CV)

Taotlemise tähtaeg:

24. oktoober 2023 (k.a)

 

Stipendium antakse üle:

Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.

Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi