2023. aasta professor Volli Kalmu mälestusstipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2023. aasta professor Volli Kalmu mälestusstipendium

Stipendiumi tutvustus:

Stipendiumifondi eesmärk on toetada edukaid õpetajakoolituse õppekava üliõpilasi, kes vajavad majanduslikku tuge.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli õpetajakoolituse õppekavadel täiskoormusel õppivad edukad üliõpilased, kes vajavad majanduslikku tuge (vähekindlustatud, paljulapselisest perest, ühe vanema ja mitme koolis käiva lapsega perest pärit või vanemliku toeta üliõpilased). Stipendiumi võib taotleda korduvalt.

Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja õppeedukust ja majanduslikku olukorda.

Stipendiumi suurus:

Üks 3000 euro suurune stipendium.

Kandideerimiseks esita:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus (sh motivatsioonikiri; soovituskiri);
  • andmed perekonna suuruse ja koosseisu kohta;
  • õppekorralduse spetsialistilt tõend õppetulemuste kohta (sh kaalutud keskmine hinne) ja esmakursuslastel gümnaasiumi lõputunnistuse hinnetelehe koopia .

Taotlemise tähtaeg:

1. oktoober 2023 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.