2023. aasta professor Lembit Allikmetsa stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2023. aasta professor Lembit Allikmetsa stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Professor Lembit Allikmetsa stipendiumifondi asutasid tema perekonnaliikmed 2016. aastal emeriitprofessor Lembit Allikmetsa 80. sünnipäeva kingituseks.

Stipendiumite arv ja suurus:

Kaks 1000 euro suurust stipendiumi.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile saavad kandideerida TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava põhiõppe üliõpilased alates 3. aastast.

Kandideerimiseks esita:

  • Elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust);
  • õppekorralduse spetsialistilt tõend õppetulemuste kohta (sh kaalutud keskmine hinne).

Taotlemise tähtaeg:

1. november 2023 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.