2023. aasta Marju Lepajõe mälestusfondi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2023. aasta Marju Lepajõe mälestusfondi stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Stipendiumifondi eesmärk on tunnustada ja väärtustada teadus- ja tõlketegevust, mis seostub Marju Lepajõe elutöö jätkamisega.  

Stipendiumite arv ja suurus:

Stipendiumite arvu ja suuruse otsustab stipendiumikomisjon.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumi saavad kandideerida vähemalt magistrikraadiga isikud, kes oma teadus- või tõlketööga panustab Marju Lepajõe elutöö jätkamisse või jäädvustamisse.

Kandideerimiseks esita:

  • elektrooniline taotlus sihtasutuse kodulehel;
  • ülevaade kavandatavast teadus- või tõlketööst ja põhjendus, kuidas see vastab statuudi p 5 toodud kriteeriumidele (kuni 2 lk);
  • soovituskiri (sisaldub taotlusvormis);
  • muud taotleja poolt vajalikuks peetavad dokumendid.

Taotlemise tähtaeg:

10. oktoober 2023 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.