2023. aasta Lydia ja Felix Krabi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2023. aasta Lydia ja Felix Krabi stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Lydia ja Felix Krabi stipendiumi eesmärk on toetada ja innustada TÜ üliõpilaste loodusteaduse-alaseid õpinguid. Stipendiumi asutas hr Felix Krabi.

Stipendiumite arv ja suurus:

Kuni viis 2000 euro suurust stipendiumit.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumi eesmärgiks on tunnustada üliõpilaste loodusteaduste-alaseid õpinguid Tartu Ülikoolis, toetades üliõpilasi loodusteaduste erialadel: bioloogia ja elustiku kaitse, geograafia, geoloogia ja keskkonnatehnoloogia ja geenitehnoloogia.  

Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukus, erialane ja ühiskondlik tegevus ning majanduslik olukord.

Kandideerimiseks esita:

  • Elektrooniline stipendiumitaotlus(sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust).
  • tõend õppetulemuste kohta (sh kaalutud keskmine hinne)

Taotlemise tähtaeg:

1. mai 2023 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.