2023. aasta Linda Martis-Jaansoni stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2023. aasta Linda Martis-Jaansoni stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Fondi eesmärk on toetada stipendiumitega kehakultuurialaseid magistriõpinguid ja soodustada üliõpilaste jätkamist magistriõppes pärast bakalureusekraadi omandamist Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudis või rakenduskõrgahariduse omandamist Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioteraapia erialal.

Stipendiumite arv ja suurus:

Üks 1000 euro suurune stipendium.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile on oodatud kandideerima Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudis bakalaureusetaseme viimase aasta ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioteraapia eriala viimase aasta üliõpilased, kes jätkavad järgmisel õppeaastal õpinguid Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudis. Eelistatud on võimlemise suunitlusega üliõpilased.

Stipendiumi saaja valikul arvestab komisjon taotleja õppetulemusi bakalaureuseõppes, erialalist edukust ja stipendiumi kasutamise eesmärki.

Kandideerimiseks esita:

  • Elektrooniline stipendiumitaotlus(sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust);
  • tõend õppetulemuste kohta (sh kaalutud keskmine hinne).

Taotlemise tähtaeg:

1. aprill 2023 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.