2023. aasta Lev Vassiljevi mälestusstipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2023. aasta Lev Vassiljevi mälestusstipendium

Kandideerimise nõuded: 

Stipendiumi eesmärk on edendada kartograafia ja geoinformaatika-alaseid õpinguid, uurimis- ja teadustööd.

Stipendium saavad taotleda Eesti ülikoolide magistrandid ja doktorandid, kes on spetsialiseerunud kartograafia või geoinformaatika valdkonnale või kelle uurimustöös on kartograafilisel kujutusviisil suur roll.

Üliõpilasstipendiumi määramisel võetakse aluseks taotleja õppe-edukus, erialaline edukus, motivatsioon stipendiumi taotlemiseks ja geoinformaatika ning kartograafiaga seotud teadmiste rakendamine Eestis.

Stipendiumi suurus:

Ühe stipendiumi suuruseks on 1 500 eurot.

Kandideerimiseks esita:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks, ülevaadet erialasest tegevusest ja õppejõu soovitust);
  • õppekorralduse spetsialistilt tõend õppetulemuste kohta (sh kaalutud keskmine hinne).

Taotlemise tähtaeg:

1. november 2023 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.