2023. aasta Karl Laaguse nimeline mälestusstipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2023. aasta Karl Laaguse nimeline mälestusstipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli muuseumi töötajaid, kes on silma paistnud Tartu Ülikooli pärandi säilitamisega ja soovivad end oma erialal täiendada uute teadmiste ja oskuste omandamisega.

Stipendiumite arv ja suurus:

Üks 3265 euro suurune stipendium

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile saavad kandideerida TÜ muuseumi töötajad.

Stipendiumi määramisel võetakse aluseks motivatsioonikiri, stipendiumi kasutamise eesmärk ning taotleja erialane edukus.

Kandideerimiseks esita:

NB! Soovituskirja lisamine pole kohustuslik.

Taotlemise tähtaeg:

10. oktoober 2023 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.