2023. aasta Heidi-Ingrid Maaroosi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2023. aasta Heidi-Ingrid Maaroosi stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Fondi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna edukate üliõpilaste õpinguid ning tunnustada nende akadeemilist edukust.

Stipendiumi suurus:

Üks 1000 euro suurune stipendium.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile saavad kandideerida TÜ meditsiiniteaduste valdkonna põhiõppe üliõpilased, kes on jooksval aastal esinenud arstiteaduskonna konverentsil ettekandega (k.a. stendiettekanne) kliinilise meditsiini valdkonnas ja kes omavad häid tulemusi õppe- ja teadustöös.

Stipendiumi kandidaatide hindamisel võetakse arvesse:
– konverentsil esitatud ettekande vastavust teadusettekande nõuetele ja kandideerija osalust  ette kantavas teadusprojektis;
– taotleja akadeemilist edukust;
– muudel võrdsetel tingimustel on eelistatud Saare maakonnast pärit üliõpilased.

Kandideerimiseks esita:

  • elektrooniline taotlusvorm (sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust);
  • motivatsioonikiri, kus tuleb eraldi välja tuua taotleja osalus teadustöös (võib lisada elektroonilise taotlusvormi vastavasse lahtrisse);
  • kokkuvõte konverentsil peetud ettekandest (lisada taotlusele);
  • õppekorralduse spetsialistilt tõend õppetulemuste kohta (sh kaalutud keskmine hinne).

Taotlemise tähtaeg:

1. november 2023 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.

Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi