2023. aasta Corpore kommunikatsioonistipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2023. aasta Corpore kommunikatsioonistipendium

Stipendiumi kirjeldus:

AS Corpore stipendiumi eesmärgiks on toetada Tartu Ülikooli kommunikatsioonierialade bakalaureuse- ja magistritaseme (s.o bakalaureuseastmes ajakirjanduse ja kommunikatsiooni õppekava ning magistriastmes ajakirjanduse ja kommunikatsiooni õppekava) üliõpilaste õpinguid.

Stipendiumite arv ja suurus:

Kaks 1500 euro suurust stipendiumit

Kandideerimise nõuded:

Stipendium on mõeldud üliõpilastele, kes:

  • tunnevad suurt huvi kommunikatsioonivaldkonna praktilise poole vastu ning on näidanud üles aktiivsust praktika- ja töökogemuste omandamisel,
  • on avara silmaringiga ning orienteeruvad hästi ühiskondlikes ja majandusprotsessides,
  • osalevad aktiivselt õppetöös,
  • on valmis kohtuma Corpore esindajatega intervjuuks.

Kandideerimiseks esita:

  • Stipendiumi taotlemiseks tuleb üliõpilasel esitada TÜ sihtasutusele elektrooniline stipendiumitaotlus sihtasutuse kodulehe kaudu, taotleja CV, tõend õppetulemuste kohta, sh kaalutud keskmine hinne ning lühiessee.
  • lühiessee teema "Kas õigust mõistab kohus või ajakirjandus?" Avalikkuse ette jõuavad sageli konfliktsed teemad, kus osapooled otsivad õigust meedia kaudu või jõuavad lausa kohtusse. Siia alla käivad väidetavad häirivad käitumised, ärialased erimeelsused, korruptsioonikahtlused ja paljud teised juhtumid. Essees palutakse analüüsida kommunikatsiooni rolli ja meedia vastutust sellistes olukordades, kasutades võimalusel näiteid. 
  • Stipendiumi määramisel võetakse aluseks motivatsioonikiri, stipendiumi kasutamise eesmärk, essee, ühiskondlik tegevus ning taotleja erialane edukus.

Taotlemise tähtaeg:

20. märts 2023 (k.a)

Stipendium antakse üle:

13. juunil toimuval TÜ sihtasutuse kevadsemestri stipendiaatide vastuvõtul. Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.

Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi