2023. aasta Apotheka farmaatsiaõppe- ja teaduse arendusfondi stipendium (sügissemester) — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2023. aasta Apotheka farmaatsiaõppe- ja teaduse arendusfondi stipendium (sügissemester)

Stipendiumi kirjeldus:

Apotheka farmaatsiaõppe –ja teaduse arendusfondi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi üliõpilaste, doktorantide ja teadlaste praktilise farmaatsia alast õppe- ja teadustööd.

Stipendiumite arv ja suurus:

Stipendiumifondi suurus on 5000 eurot. Stipendiumite suuruse otsustab stipendiumikomisjon.

Stipendiumifondist toetakse stipendiumidega tegevusi, mis aitavad kaasa farmaatsiaõppe ja -teaduse arengule Eestis, sh:

  • Proviisoriõppe üliõpilaste ja doktorantide uurimistööde stipendium
  • Farmaatsia erialakonverentsidel osalemise stipendium
  • Praktilise sotsiaalfarmaatsia uurimisprogrammide toetus
  • Teadusartikli avaldamise stipendium
  • Muud tegevused, mis aitavad kaasa Stipendiumifondi eesmärkide saavutamisele

Kandideerimiseks esita:

  • Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada elektrooniline taotlus sihtasutuse kodulehel.
  • Üliõpilaste korral õppekorralduse spetsialistilt tõend õppetulemuste kohta (sh kaalutud keskmine hinne).

Taotlemise tähtaeg:

  • 10. oktoober 2023

Stipendium antakse üle:

  • Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.