2023. aasta Apotheka farmaatsiaõppe- ja teaduse arendusfondi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2023. aasta Apotheka farmaatsiaõppe- ja teaduse arendusfondi stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Apotheka farmaatsiaõppe –ja teaduse arendusfondi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi üliõpilaste, doktorantide ja teadlaste praktilise farmaatsia  alast õppe- ja teadustööd. 

Stipendiumite arv ja suurus:

  • Proviisoriõppe üliõpilaste ja doktorantide uurimistöö toetus. Toetussumma suurus on 1000 eurot. Taotleda võivad kõik proviisoriõppe uurimistöö edukalt kaitsnud üliõpilased või doktoritöö raames konkreetse uurimistöö lõpetanud farmaatsia õppekava doktorandid. Taotlemise eelduseks on akadeemiliste võlgnevuste puudumine.
  • Farmaatsia erialakonverentsidel osalemise toetus. Toetussumma suurus on 1000 eurot. Summa jaguneb pooleks proviisoriõppe üliõpilaste või farmaatsia instituudi doktorantide ja teadustöötajate vahel. Taotleja peab konverentsil esinema kas suulise või stendiettekandega.
  • Teadusartikli avaldamise toetus. Toetussumma suurus on 1000 eurot. Stipendiumi on võimalik taotleda praktilise farmaatsia alase teadusartikli avaldamisega seotud kulude katmiseks. Stipendiumi võivad taotleda proviisoriõppe üliõpilased, farmaatsia õppekava doktorandid või farmaatsia instituudi õppejõud ja teadurid.

Kandideerimiseks esita:

  • Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada elektrooniline taotlus sihtasutuse kodulehel, mis sisaldab stipendiumi kasutamise plaani, eelarvet ning motivatsioonikirja;
  • CV koos oma kontaktidega.

Taotlemise tähtaeg:

  • 23. aprill 2023

Stipendium antakse üle:

  • Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist. Stipendiumi tunnistused antakse üle 13. juunil 2023