2023. aasta Anu Raua stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2023. aasta Anu Raua stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Anu Raua stipendium on toetus TÜ Viljandi kultuuriakadeemia pärandtehnoloogia ja kultuuripärandi loovrakenduste õppekava üliõpilastele.

Stipendiumite arv ja suurus:

Ühe stipendiumi suurus on minimaalselt 1000 eurot, millele lisandub naturaalmajanduslik toetus, mis sümboliseerib seotust maakultuuriga.

Kandidaate saavad esitada:

Stipendiumile saavad kandidaate esitada TÜ Viljandi kultuuriakadeemia õppejõud ja üliõpilased. Vabavormilises esildises tuleb selgelt lahti kirjutada kellele ja missuguste teenete eest stipendiumit taotletakse. Ise sellele stipendiumile kandideerida võimalik ei ole.

Esildised palume edastada e-posti teel aadressil tysiht@ut.ee

Kandidaatide esitamise tähtaeg:

1. november 2023 (k.a)

Stipendium antakse üle:

17. novembril Viljandis, Pärandtehnoloogia konverentsil